მოზარდების სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტში ერთერთი მთავარი პრიორიტეტი არის მოზარდებისთვის დემოკრატიული ღირებულებების, ასევე სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების უნარჩვევების სწავლება, რაც პრაქტიკული მაგალითების საშუალებით ხორციელდება.  მოზარდები თავად იკვლევენ,  პრობლემურ საკითხებს  და გეგმავენ  ადვოკატირების  კამპანიებს, რის შედეგადაც კონკრეტული   ცვლილებები მიიღწევა.

კონცეფციის გამჭოლი კომპეტენცია ლიდერობა, საკუთარი და სხვისი უფლებების დაცვა გახლავთ. მოზარდებს სჭირდებათ კომპეტენციათა ფართო სპექტრის განვითარება, ამასთან ერთად ცოდნის შეძენა იმ ღირებულებებისა თუ დამოკიდებულებების შესახებ, რომლის საშუალებითაც  უკეთ გაანალიზებენ საკუთარ როლს საზოგადოებაში.

აღნიშნულიკონცეფციისფარგლებში,   მოზარდებისთვის მიმდინარეობს  განათლებისა და განვითარების  სამი ეტაპი:  ინფორმაციის მიწოდება,  ინფორმაციის გავრცელება  და პრობლემების ადვოკატირებაში მონაწილეობა.  სამივე ეტაპის მიღწევა შესაძლებელია  შესაბამისი  კონკრეტული აქტივობებით. კერძოდ

 • ინფორმაციის მიწოდება  decision makerსაჯარო ლექციები, სემინარები, ტრენინგები, პრეზენტაციები, მასტერკლასები.
 • ინფორმაციის გავრცელება     თანატოლგანმანათლებელების  სემინარები, დებატები, საჯარო  და სატელევიზიო დისკუსიები, ინტერაქტიური სპექტაკლი, გაზეთი, ანიმაციური ფილმები, დოკ ფილმები და სოც. რგოლები, ფოტოგამოფენები. დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების ჩვენებაგანხილვები, სათემო აქციები.
 • პრობლემების ადვოკატირებაში მონაწილეობა    რეკომენდაციების მომზადება, შეხვედრები, პრეზენტაციები,  აქციები.

აღნიშნული კონცეფციის სამიზნე ჯგუფი გახლავთ:

 • ლიდერთა სკოლა (არაფორმალური განათლების ცენტრი)მოზარდები 11-18 წლამდე  რომლებიც  წარმოადგენენ სხვადასხვა საჯარო სკოლებს, მათ შორის სოფლის სკოლებს, ასევე სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებს).

ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები  ფლობენ თემის მობილიზაციისა და პრობლემების იდენტიფიცირების უნარჩვევებს, დამოუკიდებლად ახერხებენ საკუთარ სკოლებში/თემებში იყვნენ ლიდერები, გამოვლენილი პრობლემების წარდგენისა და  მოგვარების საკითხებში. მათი აქტიურობა და ცოდნა არის სამაგალითო სხვა ბავშვებისთვის, რათა ისინი უფრო დაინტერესებულები გახდნენ ქვეყნის, რეგიონის, სოფლის პრობლემებისადმი და საკუთარი და სხვისი უფლებების დამცველ მოქალაქეებად ჩამოყალიბდნენ. ამ  ინიცირების აგენტები  კი არიან ჩვენი ლიდერი ბავშვები.

სწორედესგამოარჩევსმათსხვაახალგაზრდებისგან.

ლიდერთა სკოლა ფუნქციონირებს:  გურიის რეგიონიოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები. . თბილისი.

გაზეთი რვას+1

გაზეთი, მოზარდებსა და საზოგადოებაში თანამედროვე, დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაციას ეწევა. რედკოლეგიის წევრები (ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები), ცდილობენ საზოგადოებას სწორად დაანახოს საკუთარი როლი კონკრეტული პრობლემების გამოვლენისა  და მათ მოგვარებაში მონაწილეობის საკითხებში.   

დაინტერესებულ  მკითხველს შეუძლია გაეცნოს  მოზარდების სტატიებს,  მათ შორის ანალიტიკური ჟანრის პუბლიკაციებს ქვეყანაში მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმის, ბავშვთა უფლებების მიმართ სახელწმიფოს  დამოკიდებულების, უმცირესობების ინტეგრაციის კუთხით არსებული პრობლემების, გენდერული  სტერეოტიპების, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესში საჯარო სკოლის როლის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

სატელევიზიო დისკუსიები

საზოგადოებრივ აქტუალურ თემებზე სატელევიზიო დისკუსიები რუბრიკებით: „სტერეოტიპები და პროგრესიდავითხოვ სიტყვას  მოზარდების მონაწილეობის უფლების, მათი გააქტიურების ხელშეწყობის მიზნით უკვე 20 წელია არსებობს.  მნიშვნელოვანია, მოზარდებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა დემოკრატიული გარემოს შექმნის პროცესში ჩაერთონ. გადაცემების თემატიკა  შერჩეულია მოზარდების მიერ  ლიდერთა სკოლის სამუშაო თემების გათვალისწინებით.

 • საჯარო სკოლებში სასმელი წყლისა და სანიტარიის პრობლემები.
 • ბავშვის გამოხატვის   თავისუფლებისა და მონაწილეობის უფლებები;
 • ბავშვის სოციალური უფლებები;
 • საჯარო სკოლებში არსებული პრობლემები;
 • მიგრაცია, საფრთხე თუ პერსპექტივა რეგიონებისთვის;
 • ალკოჰოლის გავლენა მოზარდის ჯანმრთელობაზე;
 • მოსწავლეთა ქცევის კოდექსი;
 • მოსწავლეთა თვითმმართველობების ფუნქციონირების ხარისხი;
 • მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობა საჯარო სკოლებში;
 • ინკლუზიური განათლების დანერგვა საჯარო სკოლებში და ამ საკითხთან დაკავშირებული წინააღმდეგობები;
 • საქართველოში მზრუნველობამოკლებული მოზარდების პრობლემებიარასაკმარისი სოციალური პროგრამები.
 • მანდატურების ინსტიტუტის შემოღება საჯარო სკოლებში
 • სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა
 • წიგნის მნიშვნელობა ,,თინეიჯერებში“.
 • ვინ არის ლიდერი?
 • ახალგაზრდა თაობამ ყველაფერი უკეთ იცის
 • ძალადობა მოზარდებში
 • მოსწავლეთა თვითმმართველობების ირგვლივ არსებული პრობლემები
 • ბავშვთა სოციალური დაცვა
 • ბავშვი და პოლიტიკა
 • გენდერული თანასწორობა და სოციალიზაციის საკითხები
 • არასრულწლოვანთა შრომა

დოკუმენტური ფილმები და სოციალური რგოლები

დოკუმენტური ფილმები და სოციალური რგოლები  გამოყენებულია  პრობლემური თემის წარმოჩენის ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად.  მომზადებული პროდუქციის საგანი, თითქმის ყოველთვის არსებული რეალობაა. მოზარდები ცდილობენ, საზოგადოებამ მიიღოს ინფორმაცია აქტუალური თემების შესახებ, რაც დაეხმარება მათ მიმდინარე მოვლენების გააზრება-გაანალიზებაში.

მნიშვნელოვანია, რომ  მოზარდები ეუფლებიან  კონკრეტული პრობლემების ეკრანულად შექმნის პრინციპებს, თავად აწარმოებენ გადაღების პროცესს.

დოკუმენტური ფილმები

 • გიოს სწავლა სწყურია?!
 • შატალო
 • ბულინგი
 • ავარიულისაცხოვრებელიბინა
 • ქრისტინა, შვილი არის სიხარული
 • ცეცხლაძეები
 • ჩხარტიშვილები
 • კუნჭულიები
 • ლიპარტელიანები
 • ხომერიკები
 • როდის მოდიხარ აქეთ?
 • მინდა, რომ არ განვსხვავდებოდე სხვა ბავშვებისგან
 • რიკარდო და ფიოდორა
 • მეც ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ
 • ის დღე არასდროს დამავიწყდება
 • დღეს საყოფი არაფერია
 • გამოსავალი?
 • არაა საკმარისი
 • გაშობილა
 • ონისე
 • მინდა, რომ მქონდეს
 • ჩვენი ოცნება
 • ბექა
 • ახალი ცხოვრება
 • ჩემი ექიმი მინდა გამოვიდე
 • მარგია აგი დახმარება მე?!
 • მე ბოშა ვარ
 • ბოშები
 • ორი ცხოვრება

ანიმაციური ფილმები

 • კალათბურთი
 • რაგბი
 • სანთელი
 • ოჯახი
 • მეგობრები
 • ჩხრეკა
 • ჭუჭყიანი ხელები
 • ორიანი
 • გართობა
 • ციხე
 • ომი
 • ძარცვა
 • პროექტორი
 • ,,გაყინული ბავშვი
 • ,,პურის ფული
 • ,,რელიგია
 • ცივი სახლი
 • მე, ჩიტი და მასწავლებელი
 • საფეხური
 • თამაში

სოციალური რგოლები

 • ქალაქი მოზარდების თვალით
 • სოლიდარობის დღე
 • ლიდერთა სკოლა
 • არა ნაადრევ ქორწინებას !
 • ექსკურსიახანდაზმულებთან
 • ერთად დავასუფთაოთ ოზურგეთი
 • ყარე ნაგავი ურნაში და ივლი სუფთა ქუჩაში !
 • არა თამბაქოს !
 • ის რაც ყველას გვაწუხებს
 • სასმელი წყალი
 • მოსწავლეთა პროფესიული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია
 • ინტერვიუ
 • მიიღე განსხვავებული
 • გარემოს დაცვა
 • თანასწორობა
 • სასმელი წყალი

მოსმენილი ტრენინგები, სემინარები და მასტერკლასები

მოზარდებში/ახალგაზრდებში დემოკრატიული ღირებულებების მიწოდებისა და საჭირო უნარ–ჩვევების განვითარების მიზნით  ტარდება ტრენინგები და სემინარები. ორგანიზაცია  ეხმარება მოზარდებს მიწოდებული ინფორმაციების პრაქტიკაში რეალიზებისთვის.

ტრენინგების, სემინარების და მასტერკლასების თემატიკა:

 • სამოქალაქო ინტერესების დაცვა.
 • პროექტების წერა.
 • ბავშვთა უფლებები, ბულინგი და ძალადობა .
 • ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში.
 • კონფლიქტების მენეჯმენტი .
 • ტოლერანტობა და მსოფლიოში ცნობილი ტოლერანტი ადამიანები.
 • წერილობითი კომუნიკაციის ფორმები.
 • ფოტოხელოვნების შესახებ
 • სამოქალაქო ინტერესების დაცვა.
 • ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში .
 • ბულინგი.
 • შემოქმედებითი წერა.
 • ქცევის მართვა, ბულინგი და მისი ასპექტები .
 • ფასილიტაციის უნარჩვევები
 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • სოციალური მედია, ბლოგინგი, ფოტოგრაფია
 • ანიმაციური ფილმების მომზადება
 • ისტორია და ლიტერატურა
 • დოკუმენტური კინო და ბავშვი
 • გამწვანების როლი ეკოლოგიაში
 • კინოდოკუმენტალისტიკა
 • ფოტოგრაფია
 • გუნდური მუშაობა, ლიდერობა, კომუნიკაცია და სამოქალაქო აქტიურობა
 • რეკლამებისა და ქსელური მუშაობის მნიშვნელობა
 • მოხალისეობის უნარი
 • ბავშვთა უფლებების დარღვევა და მათზე რეაგირების საშუალებები
 • გლობალიზაცია
 • ადამიანები, რომლებმაც მსოფლიო შეცვალეს.  
 • მოხალისეობა.
 • გამოხატვის თავისუფლება.
 • რელიგიური  მრავალფეროვნება.
 • რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები ქართულ ლიტერატურაში.
 • ფოტოხელოვნება.
 • ჰიგიენა და ჯანმრთელობა.
 • დოკუმენტური ფილმის მომზადების ტექნიკის შესახებ.
 • წერითი კომუნიკაციის ფორმები.
 • ჯანგო და თავისუფლება.
 • გამოხატვის თავისუფლება.
 • გამოხატვის თავისუფლება ლიტერატურაში.
 • გენდერი ლიტერატურაში.
 • სექსუალური შევიწროვება, როგორც ქალთა დისკრიმინაციის პრაქტიკა.
 • ბავშვთა უფლებების გაშუქების სტანდარტი მედიაში.
 • ბავშვთა უფლებები.
 • სასმელი წყლის  მნიშვნელობა.
 • ნაადრევი ქორწინება, ჯამრთელობის საფრთხე .
 • ბულინგი სკოლებში .
 • ამერიკის ისტორია და კულტურა.
 • თავშესაფარი ბავშვობის წიგნები.
 • კარლ პოპერის დებატები და მისი სტრუქტურა .
 • ფოტოგადაღებისხელოვნება
 • ინტერვიუსჩატარებისტექნიკა
 • ძალადობის რაობა და ტიპები.
 • ტოლერანტობის არსი და მნიშვნელობა.
 • მსოფლიოს ცნობილი  ქალები.
 • ბულინგი.
 • ერთი წიგნის ისტორია .
 • პირველადი ჯანდაცვის პროცედურები/ლიდერობისა და მართვის კომპეტენციების განვითარება 
 • ქვეყანაში სოციალური დაცვის შესახებ არსებული კანონმდებლობისა და სახელმწიფოს ვალდებულებების შესახებ.
 • გენდერი და გენდერული პოლიტიკა.
 • გარემოსდაცვითი კულტურის ისტორია საქართველოში.
 • ეთნოკონფლიქტები
 • გლობალიზაცია
 • ლიდერი თუ იდეოლოგია
 • მასმედიის როლი დემოკრატიის განვითარებაში

საჯარო ლექციები

 • მიგრაციული პროცესების დადებითი და უარყოფითი გავლენები.
 • განათლების პოლიტიკა.
 • რელიგიის თავისუფლება.
 • ლიტერატურა ყველასთვის.
 • განათლების ფილოსოფია და სკოლის 4G ფუნქცია.
 • განათლებისთანამედროვეტენდენციები
 • პარლამენტარიზმი და საქართველოს კონსტიტუცია .
 • რატომ ერევა სახელმწიფო ბავშვის აღზრდაში

თემატური სკოლები

 • ბავშვთაუფლებები
 • კომუნიკაციის უნარჩვევები 
 • მრავალფეროვნების  მართვა 
 • მულტიმედია და ფოტოხელოვნება   
 • ძალადობა ბავშვზებულინგი
 • ადამიანის უფლებები და ესთეტიკა
 • საბაზისო უნარჩვევები (ინგლისურ ენაზე)
 • ბავშვის მონაწილეობის უფლება 
 • ბავშვთა უფლებები (კონვენცია, უფლებების დაცვის მექანიზმები, სტერეოტიპები)
 • ბავშვთა უფლებები (გამოხატვის თავისუფლება, ძალადობა ბავშვის მიმართ, ძალადობა ბავშვებში)
 • ფასილიტაცია
 • გენდერული თანასწორობა
 • ფოტოგრაფია და ადამიანის უფლებები
 • გაეროს მოდელირება
 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • არგუმენტაციის ტექნიკა
 • პრეზენტაციის ხელოვნება
 • გუნდური გადაწყვეტილების მიღება
 • სოციოლოგიური კვლევის საკითხები
 • სოციალური მედია
 • ბლოგინგი
 • ფოტოგრაფია
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • ივენთმენეჯმენტი
 • გენდერული თანასწორობა

თანატოლგანამანათლებლების ტრენინგები

მოზარდები  მიღებული ცოდნის საფუძველზე ახერხებენ შეიტანონ განათლება საზოგადოებაში, საკუთარ ოჯახებში, რითაც თანატოლებზე,  მშობლებსა და უფროსი თაობის სხვა ადამიანებზე   ახდენენ პოზიტიურ ზეგავლენას.

საკუთარ თემებში ადამიანის სამოქალაქო უფლებების, დემოკრატიული ღირებულებების, პოპულარიზაციის  მიზნით  ატარებენ  სემინარებს  თემის წევრებისთვის.

მოზარდების მიერ მომზადდა მოდულები შემდეგ თემებზე:

 • ბავშვთა უფლებები
 • ტოლერანტობა
 • პროექტების წერა
 • გენდერული თანასწორობა
 • ბულინგი;
 • „ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები საქართველოში“
 • „დოკუმენტური ფილმი, როგორც ადვოკატირების საშუალება“
 • სამოქალაქო ინტერესების დაცვა — პრობლემების იდენტიფიცირება და ადრესატების განსაზღვრა
 • წერითი კომუნიკაციის ფორმები
 • გენდერული თანასწორობა
 • ძალადობის ფორმები
 • წარმატებული ქალები;
 • შშმ პირები, რომლებმაც მსოფლიო შეცვალეს;
 • შეზღუდული შესაძლებლობები და გარემო

გურიის რეგიონული პარლამენტი ( გურიის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თვითმმართველობების წარმომადგენლები)

მოზარდები მონაწილეობას იღებენ  სასკოლო გარემოს გაუმჯობესებისა და  სკოლებში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრების საკითხებში. ისინი,  სწავლობენ, მოსწავლეთა თვითმმართველობების ჩამოყალიბებისა და გაძლიერების ხელშეწყობის  მექანიზმებს, იღებენ ინფორმაციას  ბავშვის მონაწილეობის უფლების უზრუნველყოფის  საკითხებზე

პარლამენტის წევრები აქტიურად არიან ჩართულნი სასკოლო პრობლემების გამოვლენაში, მოსწავლეთა საჭიროებების განსაზღვრასა  და მათ შესახებ პროექტების მომზადებაში.

მნიშნელოვანი ფაქტორია, რომ მოსწავლეებს აინტერესებთ მოსწავლეთა თვითმმართველობაში მუშაობა და ზოგადად თვითმმართველობის არსის გაგებაც (რაც აუცილებელიცაა), ამიტომაც ორგანიზაციის როლი ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, რათა მოხდეს მოზარდების მომზადება იმ საკითხებში  რისი დეფიციტიც საჯარო სკოლებს აქვთ.

ახალგაზრდული პარლამენტი აერთიანებს გურიის რეგიონის საჯარო სკოლების (დაინტერესებული) მოსწავლეთა თვითმმართველობების წარმომადგენლებს.

მოსმენილი ტრენინგები და სემინარები

 • პროექტებისწერა
 • მოსწავლეთა თვითმმართველობის ფუნქციები.
 • ბავშვთა უფლებები
 • პარლამენტარიზმი
 • წინასაარჩევნო პროგრამების მომზადების ტექნიკა
 • ბავშვთა უფლებები
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და მათი უფლებები   
 • ბუნების დაცვა და მაკულატურის სახალხო-სამეურნეო დანიშნულება
 • ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში
 • წარმატებული ქალები
 • ტოლერანტობა.
 • წერილობითიკომუნიკაციისფორმები
 • შინაგანაწესი და მისი დანიშნულება.
 • ბულინგი.
 • რასიზმი
 • გენდერი და გენდერული სტერეოტიპები
 • ადვოკატირება
 • შემოქმედებითი აზროვნება
 • მოხალისეობა
 • გუნდური მუშაობის უნარჩვევები
 • სტერეოტიპები
 • ფასილიტაციის უნარჩვევები
 • მონაწილეობა სკოლის ბიუჯეტისა და ოპერაციული გეგმის ფორმირების პროცესში
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციები
 • ბავშვთა უფლებების დარღვევა და მასზე რეგირების გზები
 • მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში
 • ლიდერის უნარჩვევები.

თანატოლგანამანათლებლების ტრენინგები

მოზარდები  მიღებული ცოდნის საფუძველზე ახერხებენ შეიტანონ განათლება საზოგადოებაში, საკუთარ ოჯახებში, რითაც თანატოლებზე,  მშობლებსა და უფროსი თაობის სხვა ადამიანებზე   ახდენენ პოზიტიურ ზეგავლენას.

საკუთარ თემებში ადამიანის სამოქალაქო უფლებების, დემოკრატიული ღირებულებების, პოპულარიზაციის  მიზნით  ატარებენ  სემინარებს  თემის წევრებისთვის.

მოზარდების მიერ მომზადდა მოდულები შემდეგ თემებზე:

 • მოსწავლეთა თვითმმართველობის ფუნქციები
 • ტოლერანტობა
 • ბავშვთა უფლებები
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და მათი უფლებები
 • პროექტების წერა
 • რასიზმი
 • გარემოს დაცვა
 • ბულინგი
 • გენდერული თანასწორობა
 • წარმატებული ქალები;
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რომლებმაც მსოფლიო შეცვალეს;

მიკროგრანტების პროგრამა

ორგანიზაცია მხარს უჭერს ახალგაზრდების მიერ, დამოუკიდებლად შემუშავებულ და განხორციელებულ ინიციატივებს, რისთვისაც ყოველწლიურად პარტნიორი სკოლების მოსწავლეთა თვითმმართველობებისთვის აცხადებს მიკროგრანტების კონკურსს.

მნიშვნელოვანია, რომ მოზარდები აქტიურად არიან ჩართული სასკოლო პრობლემების შესახებ პროექტების მომზადებაში და მათი ძირითადი აქცენტი  მიმართულია თემის მობილიზაციისა და კონკრეტული საკითხის ადვოკატირებისკენ. ასევე, მნიშვნელოვანი კომპონენტია აღნიშნულ პროექტებში  ადგილობრივი თვითმმართველობების თანადაფინანსება. მოზარდებს შესწევთ   კონსტრუქციული თანამშრომლობის უნარი, ისინი ახერხებენ ხელისუფლების წინაშე  გამოვლენილი პრობლემის აქტუალობის დასაბუთებას და რიგ შემთხვევებში პრობლემის  აღმოსაფხვრელად დაფინანსების მოპოვებასაც.

დაფინანსებული პროექტები:

 • მყუდრო გარემო“ –ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კოხნარი საჯარო სკოლა
 • გამწვანება სკოლის ეზოს“ –ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის, სოფ.  ჩაისუბანი საჯარო სკოლა
 • ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, დაბალაითურისაჯაროსკოლა
 • გადაწყვეტილებები ანუ მიზნები შედეგებისთვის“ – ჩოხატაურის #1 საჯარო სკოლა
 • „1/3“ – ლანჩხუთის, სოფელ ჩოჩხათის საჯარო სკოლა
 • წიგნი ჩემი მეგობარია“ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის,  სოფ. ხიდისთავის საჯარო სკოლა
 • ისტორიის კვალდაკვალ“ – ჩოხატაურის # 1 საჯაროსკოლა
 • ვისწავლოთ ერთად ცხოვრება“ –ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის,  დაბა ლაითურის საჯარო სკოლა
 • დიდი პრობლემები პატარა ხარჯებით“ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ჩიბათის საჯარო სკოლა
 • ბავშვი ჩვენი მომავალია“ –ოზურგეთისლიდერთასკოლა
 • გადავარჩინოთ ჩიტები“– ოზურგეთისლიდერთასკოლა
 • ჯანსაღი ცხოვრება ჯანსაღი მომავალია“ – ოზურგეთის მე–3 საჯარო სკოლა
 • ჩემი სკოლა ჩემი სახლია“– ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ნაგომრისსაჯაროსკოლა
 • კითხვა სიამოვნებაა“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ.  მელექედურის საჯარო სკოლა
 • ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში“– ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, ლაითურის საჯარო სკოლა
 • კომფორტული სამუშაო გარემოგარანტირებული შედეგი“. – ჩოხატაურის #1 საჯარო სკოლა
 • ჰიგიენაჯანმრთელობა,  ჯანმრთელობასილამაზეოზურგეთის 4 საჯარო სკოლა
 • სკვერის განაშენიანება“ – ლანჩხუთის ლიდერთა სკოლა
 • ბზის გამრავლება“ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი,  სოფ. ამაღლების საჯარო სკოლა
 • ჯანსაღი ცხოვრება“ – ლანჩხუთის წმინდა იოანეს სახელობის გიმნაზია
 • მოვიწყოთ ჩვენი გარემოოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ დვაბზუს საჯარო სკოლა
 • ვიცხოვროთ და ვისწავლოთ ერთადოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ლაითურის საჯარო სკოლა
 • უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეააჭარა, ქობულეთის მესამე საჯარო სკოლა
 • გავაძლიეროთ ჩვენი თემი ჩვენივე ჩართულობითჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ხიდისთავის საჯარო სკოლა
 • წიგნისალარო ჩვენი ხსოვნისაოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლა
 • განათებული სკოლაოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ბაილეთის საჯარო სკოლა
 • გვინდა განათლება? – გვინდა განათება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ლესის საჯარო სკოლა
 • თქვენ მარტო არ ხართოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლა
 • უსაფრთხო სასკოლო გარემოოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლა
 • ლექსო, არ დაიკარგებიოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ცხემლისხიდის საჯარო სკოლა
 • შევქმნათ ჯანსაღი გარემოოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ლაითურის საჯარო სკოლა
 • სასმელი წყალიოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ გაღმა დვაბზუს საჯარო სკოლა
 • გვიყვარდეს და მოვუაროთ ბუნებასოზურგეთს მუნიციპალიტეტი, სოფელ ვაკიჯვრის საჯარო სკოლა
 • ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ხიდისთავის საჯარო სკოლა
 • სუფთა გარემოჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ შუა ამაღლების საჯარო სკოლა
 • ვირჩევ პროფესიასოზურგეთს მუნიციპალიტეტი, სოფელ ბოხვაურის საჯარო სკოლა
 • უსაფრთხო სკოლა, უსაფრთხო გარემოოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ნასაკირალის საჯარო სკოლა
 • ჯანსაღი თაობა, შესაბამისი გარემოოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ შემოქმედის საჯარო სკოლა
 • მოყვასთა კულტურაოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ გაღმა დვაბზუს საჯარო სკოლა
 • საშვილიშვილოდ გადაეცემისოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ურეკის საჯარო სკოლა
 • მოსწავლეთა თვითმმართველობის დაფინანსების მუნიციპალური პროგრამა (ლანჩხუთის გამგეობა) – რეგიონული პარლამენტი
 • ტოლერანტობის დღეოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ნასაკირალის საჯარო სკოლა
 • ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა  გაყიდვაოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ნასაკირალის საჯარო სკოლა
 •   თემის გააქტიურებისთვის  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ლაითურის საჯარო სკოლა
 • ძალა ერთობაშიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლა
 • ყველა ბავშვი თანასწორიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ცხემლისხიდის საჯარო სკოლა
 • სპორტული კლუბის ჩამოყალიბებაჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელჩაისუბნისსაჯაროსკოლა
 • ცოდნის სავანემეოთხე საჯარო სკოლა
 • ვისწავლოთ და ვიკითხოთ უკეთეს გარემოშიოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მელექედურის საჯარო სკოლა
 • სკოლის რადიოს შექმნაოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მერიის საჯარო სკოლა
 • სუფთა ხელებიჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ გუთურის საჯარო სკოლა
 • მამაპაპათა აკლდამებიდან გამოვიწვიეთ გმირთა აჩრდილნიოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ურეკის საჯარო სკოლა
 • როგორმე ზამთარს თუ გადავურჩით, როგორმე ქარმა თუ მიგვატოვაჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ შუაგანახლების საჯარო სკოლა
 • ჯანსაღი თაობაბედნიერი მომავალიოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ბახვის საჯარო სკოლა
 • მოსწავლეთა თვითმმართველობის ოთახის კეთილმოწყობაოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლა
 • წიგნთა სამყაროშიოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ შემოქმედის საჯარო სკოლა
 • ბევრი წიგნი, ბევრი ცოდნაოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზემო ნატანების საჯარო სკოლა
 • მუსიკალური ჰანგებიჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, ჩაისუბნის საჯარო სკოლა
 • მწვანე ინტერიერიოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მერიის საჯარო სკოლა
 • ხიდიოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ შემოქმედის საჯარო სკოლა
 • წარსულის ძიებით, ახალი ცოდნით ვაშენებთ მომავალსოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზემო ნატანების საჯარო სკოლა
 • სიცოცხლე სიყვარულითოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლა
 • პედაგოგთა ხეივანიჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, პირველი საჯარო სკოლა
 • უცხოელი რძლებიოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ურეკის საჯარო სკოლა
 • ჯვარცხმიდან ჩაისუბნამდეჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, ჩაისუბნის საჯარო სკოლა
 • ჩემი უფლებებიგურიის რეგიონული პარლამენტი

ბავშვთა თეატრი (4-12 წლამდე ბავშვები)

ბავშვები, თეატრალური ხელოვნების ელემენტების გამოყენებით  განიხილავენ ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული თემებს.  სამუშაო პროცესი, ხელს უწყობს პატარებში სწორი ღირებულებების ჩამოყალიბებას, მათი თვალსაწიერის გაფართოებას. სპექტაკლების საშუალებით ბავშვების, საზოგადოების  კულტურული განვითარების პროცესი მიმდინარეობს.  შერჩეული თემატიკა  ასახავს იმ რეალობას, რომელშიც ცხოვრობენ ბავშვები.   მათთვის მნიშვნელოვანია ის როლი, რომელიც არა მარტო სპექტაკლში, არამედ, ზოგადად საზოგადოებაში უდნა შეასრულონ.

მომზადებული სპექტაკლები:

 • პეპი გრძელიწინდა
 • კარლსონი
 • ეზოშიავიძაღლია
 • სამიყაჩაღი
 • ეზოპესდიდისიბრძნეიგავებად
 • ბოშები
 • ცხოველთა ფერმა
 • გაკვეთილი მშობლებს
 • ხელისგულისოდენაზღაპრები
 • სისხლი
 • სისხლიდადედა
 • გერიდადედინაცვალი
 • ხელისგულისოდენა ზღაპრები
 • ეზოპესსიბრძნეიგავარაკებად
 • მე ვარ ადამიანი
 • მაკნატუნა
 • მერი პოპინსი
 • მბრძანებელი თვლემს
 • სალამურას თავგადასავალი
 • ფიფქია და შვიდი ჯუჯა
 • ოლივერ ტვისტი
 • კრილოვის იგავები
 • ლურსმანას თავგადასავალი
 • მე ვხედავ მზეს
 • ქელეხი
 • რას გვეკითხება ამოცანა
 • გერი და დედინაცვალი
 • ბურატინო
 • ხელისგულისოდენა ზღაპრები
 • ცხოველთა ვაზირობა
 • ჩიპოლინო

ინტერაქტიული თეატრი

ინტერაქტიური თეატრის მიზანია, სხვადასხვა სოციალური პრობლემის წარმოჩენა და საზოგადოების ჩართვა მისი მოგვარების პროცესში, ასევე, კონკრეტული საკითხებისადმი (ხშირად სტერეოტიპული) დამოკიდებულებების შეცვლა.

ტრადიციული თეატრისაგან  განსხვავებით, ინტერაქტიური სპეკტაკლის დასრულების შემდეგ დამსწრე საზოგადოებას ეძლევა შესაძლებლობა გაითამაშოს ესა თუ ის მიზანსცენა ან აჩვენოს სპეკტაკლის სრული შინაარსი სურვილისამებრ.

ინტერაქტიური თეატრის წევრი მოზარდები თავად არჩევენ სპექტაკლის თემატიკას და ერთვებიან მისი სცენარის მომზადების პროცესში.

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, ინტერაქტიური თეატრის მეთოდს აქტიურად იყენებს ამათუ იმ საკითხის პოპულარიზაციისა და პრობლემის ადვოკატირებისთვის.

2009 წლიდან ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთანარსებულა ინტერაქტიურმა თეატრმა საზოგადოებას წარუდგინა შემდეგი სპეკტაკლები:

 • რეპლიკების ჯაჭვი, ანუ აზრი არა აქვსსაჯარო სკოლებში მოსწავლეთა თვითმმართველობების ფუნქციონირების პრობლემებზე
 • ბოლო ზარი, ანუ რაც გინდათ ის დაარქვითსაჯარო სკოლებში მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ურთიერთობის პრობლემებს
 • ტრაგედია უგმიროდ №…  სოციალური პრობლემების მქონე ოჯახში მცხოვრები მოზარდების უფლებების დარღვევაზე
 • ხშირად სამართალი უსამართლოაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდების ცხოვრებაზე
 • თანასწორობა?! ქვეყანაში არსებული გენდერული პრობლემებსა და სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებზე, რომლებიც გავრცელებულია საზოგადოებაში
 • გაუმართლებს კი?!.არასრულწლოვანთაუკანონოშრომასდაბავშვისგანვითარებისპროცესშიმისმიერგამოწვეულუარყოფითზეგავლენაზე
 • მსხვერპლი №. – საჯარო სკოლებში არსებული ძალადობის (ბულინგის) თემასა და მის შედეგებზე
 • სიბერე საამურია?!ხანდაზმულების პრობლემებზე, რომლებიც საკუთარ ოჯახებში მორალური და ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლები არიან და სწორედ ამ მიზეზების გამო ხვდებიან თავშესაფრებში

ახალგაზრდული ცენტრი

ცენტრი ორგანიზაციის ბაზაზე პროექტისეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოშიფარგლებში ფუნქციონირებს.  პროგრამის სამიზნე ჯგუფი 18 წელს ზევით ახალგაზრდები არიან.

ახალგაზრდები  სწავლობენ თემის მობილიზაციისა და პრობლემების იდენტიფიცირების უნარჩვევებს, პოპულარიზაციას უწევენ მრავალფეროვნებისა და  მოხალისეობის  იდეას და ცდილობენ  ჩაერთონ გამოვლენილი პრობლემების წარდგენისა და მოგვარების საკითხებში.  ცენტრის ფარგლებში მიმდინარე პროგრამები ხელს უწყობს სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობის ხარისხის გაუმჯობესებას.

მოსმენილი ტრენინგები და სემინარები

 • გენდერული თანასწორობა
 • პროექტების წერა
 • ლიდერობა და ეფექტური კომუნიკაცია
 • სოციალურიკვლევისმეთოდები
 • ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან.
 • ძალადობის რაობა და სახეები.
 • მრავალფეროვნების მართვა.
 • ბავშვთა გამომწვევი ქცევის მართვა.
 • ფასილიტაციის უნარჩვევები
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარჩვევები
 • არგუმენტირების ტექნიკა
 • პრეზენტაციის ხელოვნების უნარჩვევები
 • დოკუმენტური ფილმის მომზადების ტექნიკა
 • სოციოლოგიური კვლევის ჩატარების საბაზისო უნარჩვევები
 • სოციალური მედია და ფოტოგრაფია
 • გაეროს მოდელირება
 • ტოლერანტობა
 • ადვოკატირების პროცესის წარმოების უნარჩვევები
 • ბავშვების ძალადობისგან დაცვის აუცილებლობა
 • გენდერული თანასწორობა
 • გარემოს დაცვა
 • მომსახურების ძირითადი მახასიათებლები; გაყიდვათა ძირითადი პრინციპები.
 • ტოლერანტობა და ტოლერანტი ადამიანები.
 • დიდაქტიკური საგანმანათლებლო თვალსაჩინოებების მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებაში.
 • დაუნის სინდრომი და აუტიზმი.
 • სოფლის მეურნეობის დარგები გურიაში.

სათემო აქციები

 • გარემოსდაცვითი აქციები
 • ,კამპანია „ერთად დავასუფთაოდ ოზურგეთი “ დასუფთავდა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის 5 უბანი.
 • ქ. ოზურგეთშ ი სტიქიით დაზარალებული უბნების დასუფთავება
 • ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბრალაურის თემში მდებარე პარკის დასუფთავება-განაშენიანება.
 • მაკულატურის შეგროვება გურიის სკოლებში, 6 თემში 2125 კგ მაკულატურა შეგროვდა. რის შედეგადაც მოხდა მოგროვებული მაკულატურის გადაცვლა გამომცემლობა ,,პალიტრა L” – ის წიგნებში, რომლებიც გადაეცათ აქციაში მონაწილე თემების საჯარო სკოლებს.
 • ფლეშმობი გარემოს დასუფთავებაში საზოგადოების აქტიურობის წახალისების მიზნით.
 • ყვავილების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  . ოზურგეთში სკვერის ყვავილებით განაშენიანება და კვერში არსებული კედლის მოხატვა.
 • ქალთა სკვერის მოწყობა ანასეულის თემში
 • სკოლის ეზოს დასუფთავება
 • სკოლის ეზოს გამწვანება
 • სკოლის ეზოში სკვერის მოწყობა
 • დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი აქცია
 • სკოლის სამეურნეო ტერიტორიის შეღობვაგანაშენიანება

2. საერთაშორისო დღეები, რომელიც ყოველწლიურად აღინიშნება:

 • გოგონათა საერთაშორისო დღე
 • ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე
 • ბავშვთა ძალადობისგან დაცვის საერთაშორისო დღე
 • დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე
 • ქალთა ბედნიერების დღე
 • ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე
 • სოციალური სამართლიანობის დღე
 • წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღე
 • ხანდაზმულების საერთაშორისო დღე
 • მოხალისეობის დღე
 • შიდსის საერთაშორისო დღე
 • არა მოწევას!
 • ევროპის დღე
 • ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნითველოტური
 • ოჯახის დაცვის საერთაშორისო დღე,
 • სიღარიბის საერთაშორისო დღე
 • დედამიწის დღე
 • მშობლიური ენის დღე
 • ჰოლოკოსტის დღე
 • ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე

3. ქალთა უფლებების დაცვის კამპანიის ფარგლებში

 • სოფელში მცხოვრები ქალების წახალისება მცირე ბიზნესის წარმოებისთვის

ქალბატონებისთის სოკოს დათესვა-მოყვანის სწავლება.

 • ჩირის წარმოების სპეციფიკის გაცნობა
 • მეხილეობამენერგეობისშესახებინფორმაციისმიწოდება
 • სოფელში მცხოვრები ქალბატონების კულტურულშემეცნებით აქტივობებზე დასწრება: სპექტაკლი ბათუმის დრამატულ თეატრში; ფილმის ჩვენება კაფერვას+1-ში“;  შეხვედრა;

ქალბატონების ჩართულობით სხვადასხვა კულტურისთვის დამახასიათებელი კერძების მომზადებაგამოფენა

თანატოლგანამანათლებლების ტრენინგები

მოზარდები  მიღებული ცოდნის საფუძველზე ახერხებენ შეიტანონ განათლება საზოგადოებაში, საკუთარ ოჯახებში, რითაც თანატოლებზე,  მშობლებსა და უფროსი თაობის სხვა ადამიანებზე   ახდენენ პოზიტიურ ზეგავლენას.

საკუთარ თემებში ადამიანის სამოქალაქო უფლებების, დემოკრატიული ღირებულებების, პოპულარიზაციის  მიზნით  ატარებენ  სემინარებს  თემის წევრებისთვის.

ახალგაზრდების მიერ მომზადდა მოდულები შემდეგ თემებზე:

1. ტოლერანტობა

2 გენდერი და გენდერული სოციალიზაცია

2. ეთნიკური უმცირესობების უფლებები საქართველოში

3. შეზღუდული შესაძლებლობები და გარემო

5. ჰოლოკოსტის დღე

საჯარო ლექციები

 • დემოკრატია და კარგი მოქალაქეობა
 • დენიელ ქუინის „ისმაელი
 • ლიბერალიზმი, როგორც საქართველოს განვითარების ვექტორი
 • ახლო აღმოსავლეთის თანამედროვე პოლიტიკა
 • ქალთა სახეები ქართულ ლიტერატურაში
 • სოფლის მეურნეობის დარგები გურიაში
 • განათლების პოლიტიკა
 • რელიგიის თავისუფლება
 • ლიტერატურა ყველასთვის
 • განათლების ფილოსოფია და სკოლის 4G ფუნქცია
 • განათლებისთანამედროვეტენდენციები
 • რატომ ერევა სახელმწიფო ბავშვის აღზრდაში?
 • ადამიანები, რომლებმაც შეცვალეს მსოფლიო  
 • გენდერი ლიტერატურაში
 • აშშისისტორიადაკულტურა
 • 50 ქალი საქართველოდან
 • ერთი წიგნის ისტორია
 • გენდერულითანასწორობისტენდენციები
 • თავისუფლება და სოციალური ჩაგვრა
 • „ქალები  ლიტერატურაში“
 • „დემოკრატია და კარგი მოქალაქეობა“
 • დენიელ ქუინის „ისმაელი
 •   „კარგი მენეჯერი სკოლის ჯგუფთან ერთად იღებს გადაწყვეტილებებს“ (ლელა იმედაშვილი – ოზურგეთის განათლების რესურცენტრის ხელმძღვანელი)
 • განათლების თანამედროვე ტენდენციები (პაატა პაპავაგანათლების ექსპერტი)
 • მშვიდობა გლობალური პრობლემების კონტექსტში
 • სამოქალაქო განათლება ყველასთვის

პრეზენტაციები

 • მულტიკულტურულიკაფესპრეზენტაცია
 • ლატვიის დღე
 • ფოტოგრაფდაროსულაკაურისფოტოებისგამოფენა
 • შეხვედრამწერალგიორგიკეკელიძესთან
 • ჩაის საღამო სოფელში მცხოვრები მანდილოსნებისთვის
 • ჯაზის საერთაშორისო დღე
 • გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ წარმოებული კამპანიის შეჯამება
 • კულინარია ხელოვნებაა და არა ხელობა“; „ყველაფერი გენიალური მარტივია
 • მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული მრავალფეროვნება (გერმანია, კორეა, პოლონეთი, აშშ)
 • უცხოელისთვალითდანახულისაქართველოდამისიმრავალფეროვნება
 • „50 ქალი საქართველოდან
 • ჩემი საყვარელი წიგნი
 • თავშესაფარიბავშვობის წიგნები
 • . კეკელიძის  წიგნისორი თავგადასავალიპრეზენტაცია
 • ჰოლოკოსტის საერთაშორისო დღე

ფილმები:

 • მე მქვია მალალა
 • მადონა
 • ცხოვრება მშვენიერია
 • „12 წელი მონობაში
 • „გრძელი ნათელი დღეები
 • „ხმა ამოიღეთ!
 • „უჩინარი ბავშვები“

კულტურული ღონისძიებები

 • ინტელექტუალური თამაშირა? სად? როდის?“ ტურნირისფინალი
 • ჯგუფლურჯი იალქნისკონცერტი
 • ბოშათა ბენდის კონცერტი

მიკროგრანტების პროგრამა

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში  ახალგაზრდული ცენტრის წევრებმა მოამზადეს 5 პროექტი, დაფინანსდა 2 .

 • მწვანე გარემო
 • ბოშები ჩვენს რეალობაში