ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების საჭიროებების
კვლევა (გურიის რეგიონის მაგალითი)

საგანმანათლებლო საჭიროებები (გამოწვევები) საჯარო სკოლებში რომლებშიც ეთნიკურად ქართველი რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები სწავლობენ ან ასწავლიან (ოზურგეთის რაიონის სკოლების მაგალითზე)

“ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის” ანგარიში – 2014-2017 წლები

უსაფრთხო გარემოს შეფასება გურიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში – 2017 წელი

ანგარიში-ბულინგის-აღმოფხვრის-შესაძლებლობები

მინდობით აღზრდიდან გასული ახალგაზრდების სოციალიზაცია და საჭიროებები

გაზეთი – საფეხური – #37-38 (2017 წელი)

ბავშვები ბავშვთა უფლებების შესახებ (ნოველები – 2017 წელი)

სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე არსებული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები (2017 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #36 (2017 წელი)

გაზეთი რვას +1 #48 (2017 წელი)

გაზეთი რვას +1 #47 (2017 წელი)

რეგიონული საბჭოების ოქმებში განხილული შემთხვევების თვისებრივი ანალიზი

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების მუშაობის ეფექტიანობის კვლევა

დამხმარე სახელმძღვანელო ბავშვთა უფლებების კონვენციის სწავლებისთვის

ხანდაზმულთა დაწესებულებებში ბენეფიციართა მოხვედრის განმაპირობებელი ფაქტორების კვლევა 2017 ბიოგრაფიულ-ნარატული ინტერვიუების ანალიტიკური ანგარიში

გაზეთი რვას +1 #45-46 (2016 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #35 (2016 წელი)

   ანგარიში-1ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი პროგრამის მიმდინარეობის შეფასება და არსებული გარემოს კვლევა (2016 წელი)

არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაცია (ძირიადი კვლევა)

გაზეთი – საფეხური – #34 (2015 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #33 (2015 წელი)

გაზეთი რვას +1 #44 (2015 წელი)

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ანგარიში 2011 – 2014 წლები

საჯარო სკოლის დირექტორის ანგარიში – დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელო

გაზეთი რვას +1 #43 (2014 წელი)

გაზეთი რვას +1 #42 (2014 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #32 (2014 წელი)

განვითარებაზე ორიენტირებული მუხლები, შესაბამისი ხარჯების ასახვა გურიის სკოლებში

გურიის სკოლების გათბობის, ელექტროფიკაციისა და ბუფეტების მონიტორინგის ანგარიში

გურიის რეგიონებში მოსწავლეთა თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული მიკროგრანტები

ანასეულის დღეგრძელთა სახლი (ბუკლეტი)

დოკუმენტური ფილმები ადვოკატირებისთვის

გაზეთი – საფეხური – #30 (2013 წელი)

გაზეთი რვას +1 #41 (2013 წელი)

 გაზეთი რვას +1 #40 (2013 წელი)

გაზეთი რვას +1 #39 (2012 წელი)

გაზეთი რვას +1 #38 (2012 წელი)

გაზეთი რვას +1 #37 (2012 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #29 (2012 წელი)

წყლისა და სანიტარული კვანძების – ჰიგიენის ანგარიში გურიის სკოლებში

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ანგარიში 2008 – 2011 წლები

ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში – ბროშურა (2012 წელი)

მონიტორინგის ანგარიში ქობულეთის სკოლები (2011 წელი)

გაზეთი რვას +1 (2011 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #28 (2011 წელი)

გაზეთი – საფეხური #27 (2011 წელი)

ჩაისუბნის საჯარო სკოლა (2010 წელი)

დისციპლინური კომიტეტები სკოლაში   –    2010-09-10
შიდასასკოლო კონტროლი   –    2010-09-10
საჯარო სკოლების თვითშეფასება   –    2010-09-10
მონიტორინგის ანგარიში – განათლების სისტემის სამართლებრივი მონიტორინგი გურიის რეგიონის მაგალითზე   –    2010-09-10
გაზეთი “საფეხურის” #26   –    2010-09-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 34   –    2010-08-01
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 25   –    2010-07-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 33   –    2010-01-15
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 24   –    2010-01-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 32   –    2009-04-12
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 23   –    2009-04-01
გაზეთი ”საფეხურის” – 22-ე ნომერი   –    2009-01-30
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 31   –    2008-12-01
ლიდერთა სკოლის პრეზენტაცია   –    2008-08-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 30   –    2008-07-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 29   –    2008-03-01
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 21   –    2007-05-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 27   –    2007-01-01


ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების საჭიროებების
კვლევა (გურიის რეგიონის მაგალითი)

საგანმანათლებლო საჭიროებები (გამოწვევები) საჯარო სკოლებში რომლებშიც ეთნიკურად ქართველი რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები სწავლობენ ან ასწავლიან (ოზურგეთის რაიონის სკოლების მაგალითზე)

“ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის” ანგარიში – 2014-2017 წლები

უსაფრთხო გარემოს შეფასება გურიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში – 2017 წელი

ანგარიში-ბულინგის-აღმოფხვრის-შესაძლებლობები

მინდობით აღზრდიდან გასული ახალგაზრდების სოციალიზაცია და საჭიროებები

გაზეთი – საფეხური – #37-38 (2017 წელი)

ბავშვები ბავშვთა უფლებების შესახებ (ნოველები – 2017 წელი)

სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე არსებული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები (2017 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #36 (2017 წელი)

გაზეთი რვას +1 #48 (2017 წელი)

გაზეთი რვას +1 #47 (2017 წელი)

რეგიონული საბჭოების ოქმებში განხილული შემთხვევების თვისებრივი ანალიზი

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების მუშაობის ეფექტიანობის კვლევა

დამხმარე სახელმძღვანელო ბავშვთა უფლებების კონვენციის სწავლებისთვის

ხანდაზმულთა დაწესებულებებში ბენეფიციართა მოხვედრის განმაპირობებელი ფაქტორების კვლევა 2017 ბიოგრაფიულ-ნარატული ინტერვიუების ანალიტიკური ანგარიში

გაზეთი რვას +1 #45-46 (2016 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #35 (2016 წელი)

   ანგარიში-1ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი პროგრამის მიმდინარეობის შეფასება და არსებული გარემოს კვლევა (2016 წელი)

არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაცია (ძირიადი კვლევა)

გაზეთი – საფეხური – #34 (2015 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #33 (2015 წელი)

გაზეთი რვას +1 #44 (2015 წელი)

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ანგარიში 2011 – 2014 წლები

საჯარო სკოლის დირექტორის ანგარიში – დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელო

გაზეთი რვას +1 #43 (2014 წელი)

გაზეთი რვას +1 #42 (2014 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #32 (2014 წელი)

განვითარებაზე ორიენტირებული მუხლები, შესაბამისი ხარჯების ასახვა გურიის სკოლებში

გურიის სკოლების გათბობის, ელექტროფიკაციისა და ბუფეტების მონიტორინგის ანგარიში

გურიის რეგიონებში მოსწავლეთა თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული მიკროგრანტები

ანასეულის დღეგრძელთა სახლი (ბუკლეტი)

დოკუმენტური ფილმები ადვოკატირებისთვის

გაზეთი – საფეხური – #30 (2013 წელი)

გაზეთი რვას +1 #41 (2013 წელი)

 გაზეთი რვას +1 #40 (2013 წელი)

გაზეთი რვას +1 #39 (2012 წელი)

გაზეთი რვას +1 #38 (2012 წელი)

გაზეთი რვას +1 #37 (2012 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #29 (2012 წელი)

წყლისა და სანიტარული კვანძების – ჰიგიენის ანგარიში გურიის სკოლებში

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ანგარიში 2008 – 2011 წლები

ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში – ბროშურა (2012 წელი)

მონიტორინგის ანგარიში ქობულეთის სკოლები (2011 წელი)

გაზეთი რვას +1 (2011 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #28 (2011 წელი)

გაზეთი – საფეხური #27 (2011 წელი)

ჩაისუბნის საჯარო სკოლა (2010 წელი)

დისციპლინური კომიტეტები სკოლაში   –    2010-09-10
შიდასასკოლო კონტროლი   –    2010-09-10
საჯარო სკოლების თვითშეფასება   –    2010-09-10
მონიტორინგის ანგარიში – განათლების სისტემის სამართლებრივი მონიტორინგი გურიის რეგიონის მაგალითზე   –    2010-09-10
გაზეთი “საფეხურის” #26   –    2010-09-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 34   –    2010-08-01
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 25   –    2010-07-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 33   –    2010-01-15
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 24   –    2010-01-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 32   –    2009-04-12
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 23   –    2009-04-01
გაზეთი ”საფეხურის” – 22-ე ნომერი   –    2009-01-30
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 31   –    2008-12-01
ლიდერთა სკოლის პრეზენტაცია   –    2008-08-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 30   –    2008-07-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 29   –    2008-03-01
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 21   –    2007-05-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 27   –    2007-01-01

 

საგანმანათლებლო საჭიროებები (გამოწვევები) საჯარო სკოლებში რომლებშიც ეთნიკურად ქართველი რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები სწავლობენ ან ასწავლიან (ოზურგეთის რაიონის სკოლების მაგალითზე)

“ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის” ანგარიში – 2014-2017 წლები

უსაფრთხო გარემოს შეფასება გურიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში – 2017 წელი

ანგარიში-ბულინგის-აღმოფხვრის-შესაძლებლობები

მინდობით აღზრდიდან გასული ახალგაზრდების სოციალიზაცია და საჭიროებები

გაზეთი – საფეხური – #37-38 (2017 წელი)

ბავშვები ბავშვთა უფლებების შესახებ (ნოველები – 2017 წელი)

სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე არსებული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები (2017 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #36 (2017 წელი)

გაზეთი რვას +1 #48 (2017 წელი)

გაზეთი რვას +1 #47 (2017 წელი)

რეგიონული საბჭოების ოქმებში განხილული შემთხვევების თვისებრივი ანალიზი

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების მუშაობის ეფექტიანობის კვლევა

დამხმარე სახელმძღვანელო ბავშვთა უფლებების კონვენციის სწავლებისთვის

ხანდაზმულთა დაწესებულებებში ბენეფიციართა მოხვედრის განმაპირობებელი ფაქტორების კვლევა 2017 ბიოგრაფიულ-ნარატული ინტერვიუების ანალიტიკური ანგარიში

გაზეთი რვას +1 #45-46 (2016 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #35 (2016 წელი)

   ანგარიში-1ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი პროგრამის მიმდინარეობის შეფასება და არსებული გარემოს კვლევა (2016 წელი)

არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაცია (ძირიადი კვლევა)

გაზეთი – საფეხური – #34 (2015 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #33 (2015 წელი)

გაზეთი რვას +1 #44 (2015 წელი)

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ანგარიში 2011 – 2014 წლები

საჯარო სკოლის დირექტორის ანგარიში – დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელო

გაზეთი რვას +1 #43 (2014 წელი)

გაზეთი რვას +1 #42 (2014 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #32 (2014 წელი)

განვითარებაზე ორიენტირებული მუხლები, შესაბამისი ხარჯების ასახვა გურიის სკოლებში

გურიის სკოლების გათბობის, ელექტროფიკაციისა და ბუფეტების მონიტორინგის ანგარიში

გურიის რეგიონებში მოსწავლეთა თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული მიკროგრანტები

ანასეულის დღეგრძელთა სახლი (ბუკლეტი)

დოკუმენტური ფილმები ადვოკატირებისთვის

გაზეთი – საფეხური – #30 (2013 წელი)

გაზეთი რვას +1 #41 (2013 წელი)

 გაზეთი რვას +1 #40 (2013 წელი)

გაზეთი რვას +1 #39 (2012 წელი)

გაზეთი რვას +1 #38 (2012 წელი)

გაზეთი რვას +1 #37 (2012 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #29 (2012 წელი)

წყლისა და სანიტარული კვანძების – ჰიგიენის ანგარიში გურიის სკოლებში

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ანგარიში 2008 – 2011 წლები

ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში – ბროშურა (2012 წელი)

მონიტორინგის ანგარიში ქობულეთის სკოლები (2011 წელი)

გაზეთი რვას +1 (2011 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #28 (2011 წელი)

გაზეთი – საფეხური #27 (2011 წელი)

ჩაისუბნის საჯარო სკოლა (2010 წელი)

დისციპლინური კომიტეტები სკოლაში   –    2010-09-10
შიდასასკოლო კონტროლი   –    2010-09-10
საჯარო სკოლების თვითშეფასება   –    2010-09-10
მონიტორინგის ანგარიში – განათლების სისტემის სამართლებრივი მონიტორინგი გურიის რეგიონის მაგალითზე   –    2010-09-10
გაზეთი “საფეხურის” #26   –    2010-09-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 34   –    2010-08-01
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 25   –    2010-07-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 33   –    2010-01-15
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 24   –    2010-01-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 32   –    2009-04-12
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 23   –    2009-04-01
გაზეთი ”საფეხურის” – 22-ე ნომერი   –    2009-01-30
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 31   –    2008-12-01
ლიდერთა სკოლის პრეზენტაცია   –    2008-08-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 30   –    2008-07-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 29   –    2008-03-01
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 21   –    2007-05-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 27   –    2007-01-01

 

საგანმანათლებლო საჭიროებები (გამოწვევები) საჯარო სკოლებში რომლებშიც ეთნიკურად ქართველი რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები სწავლობენ ან ასწავლიან (ოზურგეთის რაიონის სკოლების მაგალითზე)

“ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის” ანგარიში – 2014-2017 წლები

უსაფრთხო გარემოს შეფასება გურიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში – 2017 წელი

ანგარიში-ბულინგის-აღმოფხვრის-შესაძლებლობები

მინდობით აღზრდიდან გასული ახალგაზრდების სოციალიზაცია და საჭიროებები

გაზეთი – საფეხური – #37-38 (2017 წელი)

ბავშვები ბავშვთა უფლებების შესახებ (ნოველები – 2017 წელი)

სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე არსებული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები (2017 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #36 (2017 წელი)

გაზეთი რვას +1 #48 (2017 წელი)

გაზეთი რვას +1 #47 (2017 წელი)

რეგიონული საბჭოების ოქმებში განხილული შემთხვევების თვისებრივი ანალიზი

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების მუშაობის ეფექტიანობის კვლევა

დამხმარე სახელმძღვანელო ბავშვთა უფლებების კონვენციის სწავლებისთვის

ხანდაზმულთა დაწესებულებებში ბენეფიციართა მოხვედრის განმაპირობებელი ფაქტორების კვლევა 2017 ბიოგრაფიულ-ნარატული ინტერვიუების ანალიტიკური ანგარიში

გაზეთი რვას +1 #45-46 (2016 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #35 (2016 წელი)

   ანგარიში-1ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი პროგრამის მიმდინარეობის შეფასება და არსებული გარემოს კვლევა (2016 წელი)

არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაცია (ძირიადი კვლევა)

გაზეთი – საფეხური – #34 (2015 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #33 (2015 წელი)

გაზეთი რვას +1 #44 (2015 წელი)

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ანგარიში 2011 – 2014 წლები

საჯარო სკოლის დირექტორის ანგარიში – დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელო

გაზეთი რვას +1 #43 (2014 წელი)

გაზეთი რვას +1 #42 (2014 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #32 (2014 წელი)

განვითარებაზე ორიენტირებული მუხლები, შესაბამისი ხარჯების ასახვა გურიის სკოლებში

გურიის სკოლების გათბობის, ელექტროფიკაციისა და ბუფეტების მონიტორინგის ანგარიში

გურიის რეგიონებში მოსწავლეთა თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული მიკროგრანტები

ანასეულის დღეგრძელთა სახლი (ბუკლეტი)

დოკუმენტური ფილმები ადვოკატირებისთვის

გაზეთი – საფეხური – #30 (2013 წელი)

გაზეთი რვას +1 #41 (2013 წელი)

 გაზეთი რვას +1 #40 (2013 წელი)

გაზეთი რვას +1 #39 (2012 წელი)

გაზეთი რვას +1 #38 (2012 წელი)

გაზეთი რვას +1 #37 (2012 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #29 (2012 წელი)

წყლისა და სანიტარული კვანძების – ჰიგიენის ანგარიში გურიის სკოლებში

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ანგარიში 2008 – 2011 წლები

ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში – ბროშურა (2012 წელი)

მონიტორინგის ანგარიში ქობულეთის სკოლები (2011 წელი)

გაზეთი რვას +1 (2011 წელი)

გაზეთი – საფეხური – #28 (2011 წელი)

გაზეთი – საფეხური #27 (2011 წელი)

ჩაისუბნის საჯარო სკოლა (2010 წელი)

დისციპლინური კომიტეტები სკოლაში   –    2010-09-10
შიდასასკოლო კონტროლი   –    2010-09-10
საჯარო სკოლების თვითშეფასება   –    2010-09-10
მონიტორინგის ანგარიში – განათლების სისტემის სამართლებრივი მონიტორინგი გურიის რეგიონის მაგალითზე   –    2010-09-10
გაზეთი “საფეხურის” #26   –    2010-09-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 34   –    2010-08-01
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 25   –    2010-07-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 33   –    2010-01-15
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 24   –    2010-01-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 32   –    2009-04-12
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 23   –    2009-04-01
გაზეთი ”საფეხურის” – 22-ე ნომერი   –    2009-01-30
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 31   –    2008-12-01
ლიდერთა სკოლის პრეზენტაცია   –    2008-08-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 30   –    2008-07-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 29   –    2008-03-01
გაზეთი ”საფეხური” – ნომერი 21   –    2007-05-01
გაზეთი ”8+1” – ნომერი 27   –    2007-01-01