პრეზენტაცია

მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ორგანიზებით მოეწყო ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა’’ პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია, რომლის მიზანი გახლდათ ,,სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციებისა და მოვალეობების განაწილების შესახებ დოკუმენტის პროექტის შემუშავება“. აღნიშნული პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის –…

სრულად ნახვა

პრეზენტაცია

მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ორგანიზებით მოეწყო ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა’’ პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია, რომლის მიზანი გახლდათ ,,სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციებისა და მოვალეობების განაწილების შესახებ დოკუმენტის პროექტის შემუშავება“. აღნიშნული პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის –…

სრულად ნახვა

სამუშაო ჯგუფის მესამე, დასკვნითი შეხვედრა

Within EU-funded program -” Strengthening the capacity of civil society organizations to provide social services in the political dialogue with the contribution of Georgia and Ukraine “ Young Pedagogues’ Union is implementing the project ,,Provision of welfare of elderly people and people with disabilities under care system of the state’’.…

სრულად ნახვა

განათლება მრავალფეროვან საზოგადოებაში

On December 12, 2017 at the social cafe ,,Rvas+1” of Young Pedagogues’ Union there was held public lecture for students and parents ,,Education in diverse society”. The lecture was provided by expert in education sphere, professor Giorgi Gakheladze. The lecture focused on cultural aspects of education, challenges in education sphere…

სრულად ნახვა

ბულინგის აღმოფხვრის შესაძლებლობები

On December 9-10 at the office of Young Pedagogues’ Union within the ongoing project: ,,Opportunities to overcome bullying” there was held training on the topic: ,,Meaning of bullying, reasons of challenging behavior and its consequences”, ,,Child protection issues” for children and parents. (Invited experts were manager of ,,First Step” day…

სრულად ნახვა