მარინა თოფურია

“ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის” თავმჯდომარე
ypuozurgeti@yahoo.com

ნონა სადრაძე

მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტის მენეჯერი, კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე
nonaapk@gmail.com

თამარ კალანდარიშვილი

კავშირის ბუღალტერი
tamunakalandarishvili77@gmail.com

გია მენაბდე

PR-მენეჯერი
gia.menabde@gmail.com

სალომე ჭიჭინაძე

სოციალური დაცვის პოლიტიკისა და პროგრამის გაუმჯობესების კომპონენტის მენეჯერი
salome.chichinadze1@gmail.com

ხატია ჭანიშვილი

საგანმანათლებლო დაწესებულებების დემოკრატიზაციის ხელშეწყობის კომპონენტის მენეჯერი
chatia.chanishvili@gmail.com

შოთა ჯაბუა

კაფე “რვას +1” ივენთ-მენეჯერი/ მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტის მენეჯერიის ასისტენტი/ PR-მენეჯერის ასისტენტი
jabuashota1@gmail.com

მზია მეხუზლა

განათლების სისტემის  ექსპერტი

თათული (თეო) მგელაძე

ბავშვთა თეატრის მენეჯერი

მარი კუპრაძე

ოზურგეთის ოფისის ოფის-მენეჯერი
mbm-mari@yahoo.com

ნინი ნარიმანიძე

თბილისის ოფისისი ოფის-მენეჯერი
ni.narimanidze.ni@gmail.com

სალომე ქინქლაძე

სოციალური დაცვის პოლიტიკისა და პროგრამის გაუმჯობესების კომპონენტის მენეჯერის ასისტენტი
salomekinkladze7@gmail.com

სოფო კალანდაძე

მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტის მენეჯერის ასისტენტი
sophokalandadze@gmail.com