„ბულინგი და მისი ფორმები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლებში“

ა(ა)იპ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მიერ 2017 წლის შემოდგომაზე ჩატარდა კვლევა: „ბულინგი და მისი ფორმები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლებში“. კვლევა ჩატარდა პროექტის „ბულინგის აღმოფხვრის შესაძლებლობები“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება „სკოლის თემისა და პოლიციის თანამშრომლობის პროგრამის (SCOPE) კორპორაცია ჰარმონიის მხარდაჭერით. პროექტის მიზანია საზოგადოებაში (მშობლები, პედაგოგები, მოზარდები) ბულინგის არსისა და შედეგების გაცნობიერება. კვლევის ანგარიში იხილეთ ბმულზე: „ბულინგი და მისი ფორმები…

მიკროგრანტები –   ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“  

        ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“                    დ ე ბუ ლ ე ბ ა კონკურსის მიზანი: თემის/სკოლის პრობლემების გადაჭრა/პოპულარიზაცია/ცნობიერების ამაღლება (პროექტები შესაძლებელია იყოს შემდეგ თემებზე: გარემოს დაცვა, ბულინგი და ა.შ.) ახალგაზრდების მიერ დამოუკიდებლად მომზადებული და განხორციელებული ინიციატივების წახალისება. კონკურსის პირობები: კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“…