ტრენინგი მშობელთა ჯგუფებისთვის

2018 წლის 5 მაისს, ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ოზურგეთის ოფისში, ორგანიზაციის პარტნიორი სკოლების მშობელთა ადვოკატირების ჯგუფისთვის მოეწყო ტრენინგი თემაზე: ,,ბავშვთა ძალადობისა და უგულებელყოფისგან დაცვის საკითხები, ასევე, რა რისკებს უქმნის ბავშვების მომავალ განვითარებას მსგავსი სახის გამოცდილებები. ტრენინგის პირველ ნაწილში, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის’’ სოციალური კომპონენტის მენეჯერმა, სალომე ჭიჭინაძემ მონაწილეებს პრეზენტაციების სახით გააცნო, ძალადობის ფორმები, მათი გამოვლენის ნიშნები,…

კვლევების პრეზენტაცია ოზურგეთში

2018 წლის 1 მაისს „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ოზურგეთის ოფისში გაიმართა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული 3 კვლევის შედეგების პრეზენტაცია. კვლევები ეხებოდა: 1. “ბულინგი და მისი ფორმები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლებში“, 2. ”უსაფრთხო გარემოს შეფასება გურიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში”, 3. “საგანმანათლებლო გამოწვევები საჯარო სკოლებში, რომლებშიც ეთნიკურად ქართველი რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები სწავლობენ ან ასწავლიან.” (ოზურგეთის რაიონის სკოლების მაგალითზე). კვლევის შედეგები…

კვლევების პრეზენტაცია

2018 წლის 4 მაისს, ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ოზურგეთის ოფისში მოეწყო ორგანიზაციის მიერ, 2016–2017 წლებში განხორციელებული ორი კვლევის პრეზენტაცია, რომელიც ეხებოდა ,,მინდობით აღზრდიდან გასული ახალგაზრდების სოციალიზაციას და საჭიროებებს“ და ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების (მცირე საოჯახო სახლი) საჭიროებებს“. პრეზენტაციას ეწრებოდნენ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გურიის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის, ადგილობრივი თვითმმართველობის, მცირე საოჯახო სახლის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი…