ბავშვთა თეატრი

მრავალფეროვნების დღესასწაული

მრავალფეროვნების დღესასწაული
11/27/2016
ბავშვთა თეატრი

2016 წლის 27 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან“ არსებული თეატრალური სტუდიის ,,პეპილოტა“ მოზარდებმა მონაწილეობა მიიღეს ქ.თბილისში, არამ ხაჩატურიანის სახელობის #10 ხელოვნების …Read the Rest

ფესტივალი

ფესტივალი
10/16/2016
ბავშვთა თეატრი

2016 წლის 16 ოქტომბერს ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან“ არსებულმა თეატრალურმა სტუდია ,,პეპილოტამ“ მონაწილეობა მიიღო ,,მაჩაბელის“ სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თეატრალურ ფესტივალში. …Read the Rest

მსხვერპლი N

მსხვერპლი N
05/06/2016
ბავშვთა თეატრი

2016 წლის 20 აპრილს ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან” არსებული ლიდერთა სკოლის ინტერაქტიური თეატრის ჯგუფის მიერ ბულინგის თემაზე მომზადებული სპეკტაკლის ,,მსხვერპლი N…” …Read the Rest

ფესტივალი

ფესტივალი
11/16/2015
ბავშვთა თეატრი

2015 წლის15 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან” არსებული თეატრალური სტუდია ,,პეპილოტა” , ქალაქ თბილისში, მონაწილეობდა ბავშვთა და მოზარდთა თეატრალურ ფესტივალში ,,მაჩაბელა”. …Read the Rest

ხელოვნების III საერთაშორისო ფესტივალი

ხელოვნების III საერთაშორისო ფესტივალი
11/10/2015
ბავშვთა თეატრი

2015 წლის 6 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან” არსებული თეატრალური სტუდია ,,პეპილოტა” , ქალაქ ფოთში, მონაწილეობდა ხელოვნების III საერთაშორისო ბავშვთა ფესტივალში …Read the Rest

ხელოვნების III საერთაშორისო ფესტივალი

ხელოვნების III საერთაშორისო ფესტივალი
11/07/2015
ბავშვთა თეატრი

2015 წლის 6 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან” არსებული თეატრალური სტუდია ,,პეპილოტა” , ქალაქ ფოთში, მონაწილეობდა ხელოვნების III საერთაშორისო ბავშვთა ფესტივალში …Read the Rest

Bombax Theme designed by itx