მონიტორინგი

ბროშურა

ბროშურა
10/26/2016
მონიტორინგი

https://drive.google.com/file/d/0By64ZPC0eEWQUEM0UHFMZmlHSGs/view

კვლევის შედეგები

კვლევის შედეგები
10/26/2016
მონიტორინგი

https://drive.google.com/file/d/0By64ZPC0eEWQLTRsWUU1NnhwYU0/view

კვლევა

კვლევა
10/26/2016
ლიდერთა სკოლა

https://drive.google.com/file/d/0By64ZPC0eEWQWTJiQXhnSzVVY2s/view

კვლევის შედეგების პრეზენტაცია

კვლევის შედეგების პრეზენტაცია
06/10/2016
მონიტორინგი

2016 წლის 10 ივნისს, ქ. თბილისში, სასტუმროში „ბეტსში“ ჩატარდა ა(ა)იპ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირისა“ და „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტთან“ პარტნიორობით …Read the Rest

მონიტორინგი

მონიტორინგი
04/26/2013
სკოლების დემოკრატიზაცია

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი ატარებს მორიგ მონიტორინგს ბავშვთა უფლებების თემაზე, ამჯერად შერჩეული იქნა 2 თემა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ბავშვთა უფლებების კონვენციის …Read the Rest

Bombax Theme designed by itx