შეხვედრები

სემინარი ლაითურში – Seminar in Laituri

სემინარი ლაითურში – Seminar in Laituri
11/21/2017
სკოლების დემოკრატიზაცია

2017 წლის 10 ნოემბერს, ლაითურის საჯარო სკოლაში გაიმართა შეხვედრა სკოლისა და საბავშვო ბაღის მასწავლებლებთან. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ წარმომადგენლებმა შეკრებილ მასწავლებლებს „ლიდერობის”, „უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის“ შესახებ სემინარი ჩაუტარეს. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კაშირი “, პროგრამის „სამოქალაქო ჩართულობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის“ ფარგლებში დაბა ლაითურის თემის მასწავლებლების გააქტიურებისთვის აქტიურად გააგრძელებს ტრენინგ-სემინარების კურსს.

„მრავალფეროვნების მართვა“ – “Management of Diversity”

„მრავალფეროვნების მართვა“ – “Management of Diversity”
10/12/2017
შეხვედრები

2017 წლის 7,8 და 9 ოქტომბერს „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „მრავალფეროვნების მართვა“. სამი დღის განმავლობაში ორგანიზაციის თანამშრომლებმა მიიღეს ინფორმაცია მრავალფეროვნების არსის, მისი განზომილებების შესახებ, ასევე დისკუსიის პროცესში ისაუბრეს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ტოლერანტობა და არსებული სტერეოტიპები. ტრენინგის მიზანი იყო „ახალგაზრდა 

პედაგოგთა კავშირის“ თანამშრომლების მიერ ტრენერების დახმარებით ტრენინგ-მოდულების შექმნა, რომლებსაც ორგანიზაციის წევრები შემდგომში გამოიყენებენ იმ სამიზნე ჯგუფებთან, რომლებთან მუშაობაც დაგეგმილია პროექტის ფარგლებში.

ტრენინგს უძღვებოდნენ „პარტნიორები საქართველოს“ ტრენერები.

სამუშაო შეხვედრა

სამუშაო შეხვედრა
11/01/2016
შეხვედრები

1 ნოემბერს, სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ახალგაზრდული ცენტრის ლაითურის ჯგუფის წარმომადგენლებთან. შეხვედრაზე განხილულ იქნა ის სათემო აქციები, რომელიც მიმდინარე თვეში ლაითურის …Read the Rest

კვლევის პრეზენტაცია

კვლევის პრეზენტაცია
10/05/2016
შეხვედრები

2016 წლის 3 ოქტომებრს, „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ (ა.პ.კ.) ინიციატივით ქ. ოზურგეთის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პროფილისა და სოციალური კეთილდღეობის ინდიკატორების კვლევის შედეგების …Read the Rest

,,მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების მუშაობის ეფექტიანობის შეფასების“შედეგები და რეკომენდაციები

,,მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების მუშაობის ეფექტიანობის შეფასების“შედეგები და რეკომენდაციები
10/04/2016
შეხვედრები

2016 წლის 30 სექტემბერს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის უფროს სოციალურ მუშაკს და სოციალურ მუშაკებს, ასევე, საბჭოს სხვა წევრებს …Read the Rest

ადვოკატირების კამპანია

ადვოკატირების კამპანია
09/19/2016
შეხვედრები

ოზურგეთის ახალგაზრდული ცენტრი ანხორციელებს ბიბლიოთეკების აღდგენა-რეაბილიტაციის ადვოკატირების კამპანიას, რისი წინაპირობაც მუნიციპალიტეტის თემებში ახალგაზრდებთან ჩატარებულ შეხვედრებზე გამოვლენილი საჭიროებები გახდა, მნიშვნელოვანია, რომ …Read the Rest

Bombax Theme designed by itx