რეგიონული პარლამენტის შეხვედრა -Meeting of Regional Parliament

11/22/2017
ლიდერთა სკოლა

2017 წლის 11 ნოემბერს, რეგიონული პარლამენტის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. სემინარზე საუბარი იყო მოსწავლეთა თვითმმართველოს ფუნქციებზე, ასევე იმაზე თუ როგორ უნდა მოვამზადოთ წინასაარჩევნო პროგრამები.

„მზე ყველასთვის ერთნაირად ანათებს!„ – ,,The sun shines for everyone!”

„მზე ყველასთვის ერთნაირად ანათებს!„ –  ,,The sun shines for everyone!”
11/22/2017
ლიდერთა სკოლა

2017 წლის 10 ნოემბერს სამოქალაქო აქტივიზმის პროგრამის ფარგლებში , ახალგაზრდული ცენტრის ლიდერების მიერ საქველმოქმედო ასოციაცია „გურიას“ ახალგაზრდებთან ერთად ერთობლივი აქცია დაიგეგმა. აქცია მიზნად ისახავდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემების განხილვას. ახალგაზრდებმა იმსჯელეს საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპული მიდგომებისა და ცრუ წარმოდგენების შესახებ. საჭირო ცვლილებების აუცილებლობა ერთობლივად შექმნილი ნახატებითა და სლოგანებით გამოსახეს: „მზე ყველასთვის ერთნაირად ანათებს! „სწავლა ყველას უფლებაა!“ „მიიღე განსხვავებული!“ აქცია ორგანიზებულია “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის” [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა – „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი.

სემინარი ლაითურში – Seminar in Laituri

სემინარი ლაითურში – Seminar in Laituri
11/21/2017
სკოლების დემოკრატიზაცია

2017 წლის 10 ნოემბერს, ლაითურის საჯარო სკოლაში გაიმართა შეხვედრა სკოლისა და საბავშვო ბაღის მასწავლებლებთან. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ წარმომადგენლებმა შეკრებილ მასწავლებლებს „ლიდერობის”, „უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის“ შესახებ სემინარი ჩაუტარეს. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კაშირი “, პროგრამის „სამოქალაქო ჩართულობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის“ ფარგლებში დაბა ლაითურის თემის მასწავლებლების გააქტიურებისთვის აქტიურად გააგრძელებს ტრენინგ-სემინარების კურსს.

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა – Meeting of working group

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა – Meeting of working group
11/21/2017
ლიდერთა სკოლა

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური სერვისების პოლიტიკის დიალოგში წვლილის შეტანისათვის საქართველოსა და უკრაინაში“ ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ ახორციელებს ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა’’ პროექტს. აღნიშნულის მიზანია ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“ შექმნა. მოცემული მიზნის განხორციელებისათვის შეირჩა სფეროს ექსპერტი, ასევე ორგანიზება გაეწია სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომელიც აერთიანებს შშმდახანდაზმულპირთასადღეღამისო მომსახურებების (სათემო ორგანიზაციები, პანსიონატები), ასევე, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენლებს.მიმდინარე წლის 10 ნოემბერს, ორგანიზაციის თბილისის ოფისში მოეწყო მოცემული სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა, რომელზედაც განიხილეს ის გამოწვევები, რომელსაც აწყდებიან მომსახურების მიმწოდებლები ბენეფიციართა საჭიროებების დაკმაყოფილების მიმართულებით.ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური სერვისების პოლიტიკის დიალოგში წვლილის შეტანისათვის საქართველოსა და უკრაინაში“ ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ ახორციელებს ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა’’ პროექტს. აღნიშნულის მიზანია ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“ შექმნა. მოცემული მიზნის განხორციელებისათვის შეირჩა სფეროს ექსპერტი, ასევე ორგანიზება გაეწია სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომელიც აერთიანებს შშმდახანდაზმულპირთასადღეღამისო მომსახურებების (სათემო ორგანიზაციები, პანსიონატები), ასევე, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენლებს.მიმდინარე წლის 10 ნოემბერს, ორგანიზაციის თბილისის ოფისში მოეწყო მოცემული სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა, რომელზედაც განიხილეს ის გამოწვევები, რომელსაც აწყდებიან მომსახურების მიმწოდებლები ბენეფიციართა საჭიროებების დაკმაყოფილების მიმართულებით.

ლიდერი მშობლების შეხვედრა – Meeting of leader parents

ლიდერი მშობლების შეხვედრა – Meeting of leader parents
11/21/2017
ლიდერთა სკოლა

2017 წლის 7 ნოემბერს, ლაითურის საჯარო სკოლაში გაიმართა შეხვედრა სკოლისა და საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების მშობლებთან. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ წარმომადგენლებმა შეკრებილ მშობლებს „ლიდერობის”, „უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის“ შესახებ სემინარი ჩაუტარეს. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კაშირი “, პროგრამის „სამოქალაქო ჩართულობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის“ ფარგლებში დაბა ლაითურის თემის მშობლების გააქტიურებისთვის აქტიურად გააგრძელებს ტრენინგ-სემინარების კურსს.

ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხილვა

ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხილვა
11/21/2017
ბავშვთა უფლებები

2017 წლის 4 ნოემბერს ხაჯალიის თემის მოზარდებთან, ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხილვა გაიმართა. მოზარდებმა იმსჯელეს სხვადასხვა დარღვეული უფლების შესახებ. ასევე, თუ რა რეაგირება უნდა მოახდინოს მოსწავლეთა თვითმმართველობამ ბავშვთა უფლებების დარღვევის შემთხვევაში. იმსჯელეს, როგორ უნდა აღმოიფხვრას ჩვენს ქვეყანაში ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტები.

მშობელთა ჯგუფი ლიდერებისთვის – Teachers’ group for Leaders

მშობელთა ჯგუფი ლიდერებისთვის – Teachers’ group for Leaders
11/07/2017
ლიდერთა სკოლა

2017 წლის 4 ნოემბერს, ხაჯალიის თემში გაიმართა პირველი შეხვედრა მშობლებთან. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის წარმომადგენლებმა შეკრებილ მშობლებს „ლიდორობის”, „უსაფრთხო სკოლისა და საბავშვო ბაღის კონცეფციის“ შესახებ სემინარი ჩაუტარეს. ახალგაზრდა პედაგოგთა კაშირი , პროგრამის „სამოქალაქო ჩართულობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის“ ფარგლებში ხაჯალიის თემის მშობლების გააქტიურებისთვის აქტიურად გაარძელებს ტრენინგ-სემინარების კურსს.

Bombax Theme designed by itx