Archive for October, 2017

გრძელდება პარტნიორი სკოლების შერჩევა – Choosing of partner schools

გრძელდება პარტნიორი სკოლების შერჩევა – Choosing of partner schools
10/23/2017
Children’s right

Choosing of partner schools

Young Pedagogues’ Union started choosing process of partner schools in Guria region. On 19-20th of October there were held presentations of the program at Ozurgety Municipality village Nasakirali and Lanchkhuti Municipality village Khajalia. The program aims to create group of leader teachers, parents and schoolchildren at 5 communities in Guria region. These groups will work in order to develop their own communities.

ლიდერთა სკოლის პრეზენტაცია – Presentation of Leaders’ School

ლიდერთა სკოლის პრეზენტაცია – Presentation of Leaders’ School
10/20/2017
Leaders school

On October 17, 2017 in Chokhatauri Municipality, at Ivlita’s Library, there was held a presentation about Leaders’ School program of Young Pedagogues’ Union. Students, parents and teachers of Chokhatauri Municipality schools were provided with the information about Leaders’ School goals and conception.

It is important that more and more schoolchildren have an opportunity to resist contemporary challenges, a lot of young people become sources of democratic principles, can identify problems existing in the environment and implement the changes. Meetings of Leaders School will be hold in Ivlita’s Library on every Thursday, at 15:00-17:00.

თინეიჯერ გოგონათა საერთაშორისო დღე – The international day of child girl

თინეიჯერ გოგონათა საერთაშორისო დღე – The international day of child girl
10/16/2017
Leaders school

The international day of child girl was celebrated by Youth Centre members and Leaders Schoolchildren at the cafe Rvas+1. The participants were wearing “different clothes” which distinguish teenagers from others. With clothes and different accessories they presented the problem which are actual for teenagers. They talked about stereotypes and attitudes towards them, as well as about their relationship with parents. The participants discussed the traditions in different religious and ethnical groups which violates rights of teenagers. By playing different role games they managed to perceive themselves as teenagers and their problems and tried to find solutions for some problems. By the end of the meeting teenagers held event for only girls.

კონკურსი საექსპერტო მომსახურებაზე

კონკურსი საექსპერტო მომსახურებაზე
10/12/2017
Leaders school

(Georgia) ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“ შექმნის მიზნით, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“, პროექტის – ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა“ ფარგლებში, იწვევს ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ პირს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

პროექტის მთავარი მიზანია, შშმ და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებებში მცხოვრები ბენეფიციარების საჭიროებების უზრუნველყოფის მიმართულებით ჩართული მხარეების (სოციალური მუშაკი, მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია, ბენეფიციარი) უფლება–მოვალეობების გამმიჯვნელი დოკუმენტის შემუშავება.

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

დოკუმენტის შემუშავების მიზნით ფორმირებული სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ფასილიტაცია;
ზრუნვის სისტემაში მყოფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა მომსახურების პროცესში საერთაშორისო პრაქტიკის მოძიება/შესწავლა;
სამუშაო ჯგუფის მიერ სამუშაო პროცესში მოწოდებული საკითხებისა და წინადადებების ანალიზი;
სამუშაო შეხვედრებზე შეჯერებული საკითხების საფუძველზე დოკუმენტის პროექტის შემუშავება.
სავალდებულო მოთხოვნები:

ტენდერში მონაწილე ფიზიკურმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი შემდეგი დოკუმენტები ქართულ ენაზე:

ტექნიკური განაცხადი:

კვალიფიკაციის ამსახველი დოკუმენტები (ავტობიოგრაფია/CV);
ხანდაზმულთა და შშმ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში მუშაობის გამოცდილება, რაც ასახული იქნება  ავტობიოგრაფიაში/CV;
ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების გაწევის შესახებ (იგულისხმება სხვადასხვა სახელმძღვანელო დოკუმენტის შემუშავება);
გაწეული სამუშაოსთვის მოთხოვნილი ანაზღაურება ლარში(დარიცხული – საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით).

ფასის განაცხადი:

,,შშმ და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“შემუშავებასთან დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვა განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში ყველა გადასახადის ჩათვლით.

თანხის გადახდის პირობები:მომსახურების საფასურის გადახდა მოხდება მომსახურების მიწოდების შემდეგ.

მომსახურების გაწევის ვადები: 2017 წლის 1 ნოემბრიდან 2017 წლის 15 დეკემბრამდე.

 

დაინტერესებულმა ფიზიკურმა პირებმა სატენდერო განაცხადი (თანდართული დოკუმენტებით) უნდა წარმოადგინონ ქართულ ენაზე, ერთ ეგზემპლარად.

სატენდერო წინადადების გადმოგზავნის ბოლო ვადაა:2017 წლის 27ოქტომბერი,19:00 საათი.

განაცხადების გადმოგზავნა შესაძლებელია ორგანიზაციის ელ. ფოსტის მისამართზე –ypuozurgeti@yahoo.com. წერილის სათაურში მიუთითეთ,,შშმ და ხანდაზმული პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა“.

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ ტელეფონზე: (+995) 555689896.

 

ორგანიზაცია დაუკავშირდება მხოლოდ იმ განმცხადებლებს, რომლებიც დააკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

მომსახურების გაწევის ფასი არის კონფიდენციალური.

განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია -The aim of the meetig was identification and discussion of the problems exist in education system of Georgia.

განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია -The aim of the meetig was identification and discussion of the problems exist in education system of Georgia.
10/12/2017
Leaders school

On october 6, 2017 there was held a meeting-consultation for the employees of Young Pedagogues Union with expert of law, lawyer Rezo Khoperia. The aim of the meetig was identification and discussion of the problems exist in education system of Georgia. The discussion focused on the issues like improvement of management system at schools, empowerment of democratic institutions at schools, challenges which become problems and barriers within educational processes at schools. After the meeting participants expressed their desire of future cooperation

„მრავალფეროვნების მართვა“ – “Management of Diversity”

„მრავალფეროვნების მართვა“ – “Management of Diversity”
10/12/2017
Meeting

On 7, 8, 9 of October , 2017 there was held a trainig “Management of Diversity” for the members of Young Pedagogues Union. In these three days employees got the information about concept of diversity, its dimensions, as well as tolerance, stereotypes. The aim of the trainig was to create trainig modules by Young Pedagogues Union colleagues in order to hold trainings with target groupe in the future. The training was prov by the trainers of Partners Georgia.

Bombax Theme designed by itx