2017 წლის 3-4 ივლისს, ა(ა)იპ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მიერ ადმინისტრირებული ხანდაზმულთა სათემო მომსახურების თანამშრომლებს ჩაუტარდათ საგანმანათლებლო ტრენინგი თემაზე – ,,ხანდაზმულებთან მუშაობის თანამედროვე მიდგომები“, რომელსაც უძღვებოდა ტრენერი, ნათია ფარცხალაძე.

ორდღიან სამუშაო პროცესში განხილულ იქნა თემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხანდაზმულთა მომსახურების შემადგენელ კომპონენტებთან, მათ შორის, ხანდაზმულების საჭიროებების (დამოუკიდებლობის, მობილობისა და დეპრესიის ხარისხი, საბაზისო, სოციალიზაციის) შეფასების ინსტრუმენტები, მათი დაკმაყოფილებისკენ მიმართული ღონისძიებები და სხვა. 

On July 3-4, 2017 training ,,Modern approaches to working with elderly people’’ was held for people who work in house of senior citizens. Trainer Natia Partskhaladze held the training.

Within two days working process there were discussed the topics which are connected with elderly people’s care, among them elderly people’s needs (quality of independence, mobility and depression, basic, socialization) evaluation instruments, measures for satisfaction and etc.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx