კომპანია “ჯეოსელი” იღებს სოციალურ რგოლს, საქართველოში არსებული სოციალური საწარმოების შესახებ.
 
 
“ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის” მულტიკულტურული/ლიტერატურული კაფის, “რვას +1”-ის ელჩი გიორგი კეკელიძე გახლავთ.
Geocell is creating social ad about social enterprises in Georgia. Ambassador of multicultural cafe ,,Rvas+1” of Young Pedagogues’ Union, is Giorgi Kekelidze.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx