„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირში“ მიმდინარეობს ადვოკატირების კამპანია. „ბოშათა ინტეგრაცია სოციალიზაციის კამპანიის“ ფარგლებში მიმდინარეობს, ოზურგეთში მცხოვრები ერთი ბოშა ოჯახის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების პროცესი. კამპანიის ფარგლებში შექმნილია მოხალისეთა ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში ახალგაზრდული ცენტრის წევრებიც შედიან. ისინი ბოშა ოჯახის სოციალური უნარების გაუმჯობესებაზე ზრუნავენ. მნიშვნელოვანია, რომ მათ ჰქონდეთ ინფორმაცია პირველადი ჰიგიენის, ოჯახის მოწყობის, კერძების მომზადების შესახებ. მოხალისეებმა პირველი შეხვედრა სწორედ ამ მიზნების მისაღწევად დაგეგმეს, ოჯახის წევრებთან ერთად მოამზადეს წვნიანი კერძი და ფაფა ბავშვებისთვის, ასევე სახელდახელო ხაჭაპურებიც გამოცხვა. დაგეგმილია შეხვედრების გაგრძელება. ადვოკატირების კამპანია ხორციელდება „პური მსოფლიოსათვის“ (brot für die welt) “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის” [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა – „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი.

Advocacy campaign is being implemented by Young Pedagogues’ Union. Within the campaign ,,Integration and socialization of Roma people” there is being iimproved household conditions of Roma family which lives in Ozurgeti. Within the campaign there is created group of volunteers which consists of Youth Center members. They try to improve social skills of Roma family members. It is important that they have information about hygiene, arranging family, preparing food. Volunteers planned the first meeting in order to reach these goals, they prepared soup and meal for children with family members, also they baked Khachapuri. The future meetings are being planned. The advocacy campaign is being implemented within Bread for the World program as well ,,Promoting Integration, Tolerance and Awareness’’ program (PITA) which is implemented by UNAG, financial support USAID. Partner organization of the project Young Pedagogues’ Union.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx