„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა“  ორგანიზაციის პროექტის „ბავშვთა უფლებების კონვენცია ანიმაციაში“ (დაფინანასებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ) 2016 წელს გამოსცა დამხმარე სახელმძღვანელო, „ბავშვის უფლებათა კონვენციის“ სწავლებისთვის,  რომელიც აერთიანებს 16 გაკვეთილს და ანიმაციურ რგოლს, ანიმაციური ფილმები მომზადდა ანიმაციის განვითარების ფონდთან თანამშრომლობით.
 წარმოდგენილი 16 ანიმაციური ფილმი ასახავს ბავშვის უფლებათა კონვენციის კონკრეტულ მუხლებს. ფილმები აგებულია რეალურ ისტორიებზე, რომლებიც ლიდერთა სკოლის მოსწავლეებმა ლიტერატურულ და რეჟისორულ სცენარებად აქციეს.
მომზადებული ფილმები, ბავშვთა უფლებების კონვენციის შესწავლის, პრობლემების იდენტიფიცირებისა და თემის პოპულარიზაციის ეფექტურ მეთოდს წარმოადგენს.
აღნიშნული წიგნსა და ანიმაციებს არაერთი დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა, ამჯერად მასწავლებელთა სახლის ონლაინ გაზეთიც დაინტერესდა ამ საკითხით, იხილეთ სტატია.

http://mastsavlebeli.ge/?p=14260

in 2016 Young Pedagogues’ Union published manual for ,,Teaching Convention on the Rights of Child’’ within the project ,,Convention on the Rights of the Child’’ (financial support US Embassy in Georgia), which consists of 16 lesson plans and animation films. The animation films were created with cooperation of Animation Development Fund. 16 animation films represent specific articles from the Convention. The films are based on true stories, which were converted to literature and directorial scripts.

The animation films are effective method for teaching Convention on the Rights of the Child, problem identification and popularization of the topic.

The manual and the animation films were followed with many positive comments and reviews. At present, online newspaper of Teacher’s House was interested in the topic. Please, see the article below:

http://mastsavlebeli.ge/?p=14260

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx