ცენტრის წევრების ინიციატივით, მშვიდობის საეთაშრისო დღეს მიეძღვნა საჯარო ლექცია: “მშვიდობა გლობალური პრობლემების კონტექსტში”.

ლექცია ეხებოდა მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებს. განხილულ იქნა მმართველობის სხვადასხვა ფორმები, ყურადღება გამახვილდა ავტოკრატიისა და ტირანიის საფრთხეებზე. გაიმართა მსჯელობა დიდი ქვეყნების მოტივაციაზე და პატარა სახელმწიფოების წვლილზე მსოფლიო უსაფრთხოების საკითხებში. ლექციის ნაწილი საქართველოს უსაფრთხოებასა და საჭირო საგარეო პოლიტიკის შესახებ საუბარს დაეთმო, ასევე, ახალაგზრდებს მიეწოდათ ინფორმაცია მშვიდობის დღის დაწესების ისტორიის შესახებ.

ლექციას უძღვებოდა საერთშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, თსუ საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის დოქტორანტი, მიწვეული ლექტორი. 
სამოქალაქო საზოგადოების, დემოკრატიზაციის, უსაფრთხოების, განვითარების მკვლევარი,
სამოქალაქო საბჭო თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში, დამფუძნებელი შორენა ლორთქიფანიძე. 
ლექცია ორგანიზებული იყო “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის” [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა – „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი.

With the initiative of the Centre, at the cafe there was held public lecture ,,Peace in the Context of Global Problems” by the international day of Peace. The lecture focused on the issues of peace and security in the world. There were reviewed different forms of governance, risks of autocracy and tyranny. The discussion was held about motivation of big countries and contribution of smaller countries in making security. There was a discussion about the security of Georgia and the politics of foreign affairs as well as young people were provided with the information about the history of World Peace Day. The lecture was provided by specialist of international relations, doctoral student of Tbilisi State University International Relations program, invited lecturer. Researcher of civic society, democratization and security and development. Founder of Civil Council in Defence and Security Issues, Shorena Lortkipanidze.

The event was organized within ,,Promoting Integration, Tolerance and Awareness’’ program (PITA) which is implemented by UNAG, financial support USAID. Partner organization of the project Young Pedagogues’ Union.
 
 

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx