2017 წლის 29 სექტემბერს, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირში,„ ბოშათა ინტეგრაცია სოციალიზაციის“ ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში მომზადებული სიუჟეტის პრეზენტაცია გაიმართა. სიუჟეტში ასახულია კამპანიის ფარგლებში მიღწეული შედეგები. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული მიღწევები არსებობს, რჩება გამოწვევები, რომლის მოგვარებაც სახელწმიფო უწყებების ჩარევის გარეშე შეუძლებელია. შესაბამისად, შეხვედრაზე დისკუსია გაიმართა არსებული პრობლემების მოგვარების გზებისა და საშუალებების შესახებ. პრეზენტაციაზე მოწვეულმა სტუმრებმა, რომელთა შორის გახდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის, საპატრულო პოლიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო უწყებებისა და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ კოორდინირებული მუშაობა კიდევ უფრო მეტი, სასიკეთო ცვლილებების გარანტია იქნება. დაიგეგმა კონკრეტული ნაბიჯები ქ. ოზურგეთში მცხოვრები ბოშების ფუნქციური უნარების გასაუმჯობესებლად.
პრეზენტაცია ორგანიზებული იყო “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის” [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა – „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი.

On September 29, 2017 within the advocacy campaign ,,Integration and socialization of Roma people” there was held a presentation of a video, where there is reflected results/achievements of the advocacy campaign. Despite the fact that there exist specific achievements, there still remain challenges, which have to be solved by government structures. At the meeting participants discussed problem solving ways and means. Invited guests, among them were representatives of local self-government, patrol police, non-governmental organizations, educational institutions and public defender office.The representatives agreed that coordinated work will be a guarantee of successful results. There were planned concrete ways to improve functional skills of Roma people living in Ozurgeti. The event was implemented within ,,Promoting Integration, Tolerance and Awareness’’ program (PITA) which is implemented by UNAG, financial support USAID. Partner organization of the project Young Pedagogues’ Union.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx