2017 წლის 6 ოქტომბერს „ახალგზრდა პედაგოგთა კავშირის“ თანამშრომლებისთვის გაიმართა  შეხვედრა-კონსულტაცია  განათლების სამართლის ექსპერტ, იურისტ რეზო ხოფერიასთან. შეხვედრის მიზანი გახლდათ განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია და განხილვა. დისკუსია წარიმართა ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სკოლებში მართვის სისტემების გაუმჯობესება, სკოლებში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და არსებული გამოწვევები, რომლებიც პრობლემას ქმნიან სასკოლო პროცესის ნორმალურად წარმართვის დროს. შეხვედრის ბოლოს დისკუსიის მონაწილეებმა გამოთქვეს სურვილი სამომავლო თანამშრომლობისა.   

 

On october 6, 2017 there was held a meeting-consultation for the employees of Young Pedagogues Union with expert of law, lawyer Rezo Khoperia. The aim of the meetig was identification and discussion of the problems exist in education system of Georgia. The discussion focused on the issues like improvement of management system at schools, empowerment of democratic institutions at schools, challenges which become problems and barriers within educational processes at schools. After the meeting participants expressed their desire of future cooperation.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx