2017 წლის 17 ოქტომბერს, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ივლიტას ბიბლიოთეკაში, ახალგაზრდა პედაგოგთა კაშირის ლიდერთა სკოლის პროგრამის შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეებს, მშობლებს, პედაგოგებს მიეწოდათ ინფორმაცია ლიდერთა სკოლის მიზნებისა და კონცეფციის შესახებ.

მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება ბევრ მოზარდს მიეცეს შესაძლებლობა გაუმკლავდეს თანამედროვე გამოწვევებს, ბევრი ახალგაზრდა გახდეს დემოკრატიული პრინციპების მატარებელი. შეძლონ გარემოში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება და ცვლილებების განხორციელება.  ლიდერთა სკოლის შეხვედრები ჩატარდება ივლიტას ბიბლიოთეკაში, ყოველი კვირის ხუთშაბათს 15:00 დან 17 საათამდე.

 

On October 17, 2017 in Chokhatauri Municipality, at Ivlita’s Library, there was held a presentation about Leaders’ School program of Young Pedagogues’ Union. Students, parents and teachers of Chokhatauri Municipality schools were provided with the information about Leaders’ School goals and conception.

It is important that more and more schoolchildren have an opportunity to resist contemporary challenges, a lot of young people become sources of democratic principles, can identify problems existing in the environment and implement the changes. Meetings of Leaders School will be hold in Ivlita’s Library on every Thursday, at 15:00-17:00.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx