ახალგაზრდული ცენტრის ლიდერების ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა. ახალგაზრდები გეგმავენ მიმდინარე აქტივობებს და მსჯელობენ მისი განხორციელების შესაძლებლობებზე.
შეხვედრები ორგანიზებულია “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის” [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა – „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი.

There was held a working meeting of Youth Center leaders’ group members. Youth are planning activities and are discussing opportunities to implement the activities.

The event was implemented within ,,Promoting Integration, Tolerance and Awareness’’ program (PITA) which is implemented by UNAG, financial support USAID. Partner organization of the project Young Pedagogues’ Union.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx