მიმდინარე წლის 28 ოქტომბერს, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ოფისში გაიმართა 2017–18 სასწავლო წლის მოწვევის ახალგაზრდული პარლამენტის პირველი შეხვედრა.

პარლამენტში დარეგისტრირებულია გურიის რეგიონის 19 სკოლა.

შეხვედრაზე ახალგაზრდებს მიეწოდათ ინფორმაცია პარლამენტის სტრუქტურისა და სპეციფიკის შესახებ. განხილულ იქნა სამუშაო თემები და ის პრობლემები, რომლებიც სკოლებში მოსწავლეთა მონაწილეობის უფლებას ასახავს. დეტალურად იქნა განხილული ახალგაზრდული პარლამენტის სტრუქტურა.

 

On October 28, 2017 at the office of Young Pedagogues’ Union there was held the first meeting of 2017-18 Youth Parliament.

19 schools of Guria region registered as members of the Parliament.

At the meeting youth people were provided with the information about parliament structure and specificity. There were discussed working topics and the problems which reflect pupils’ participation rights in schools’ activities. Also there was discussed the structure of parliament in details.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx