ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის პროგრამის „სამოქალაქო ჩართულობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის“ ფარგლებში ნასაკირალის თემში ჩამოყალიბდა მშობელთა ჯგუფი ლიდერობისთვის. 
პროგრამა ითვალისწინებს საჯარო სკოლასა და საბავშვო ბაღში მშობელთა მონაწილეობით უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობას.

2017 წლის 31 ოქტომბერს, აღნიშნული ჯგუფისთვის პირველი სემინარი გაიმართა თემაზე: „ლიდერობა“ და „უსაფრთხო სკოლის და საბავშვო ბაღის კონცეფცია“.
სემინარს უძღვებოდნენ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის წარმომადგენლები მარინა თოფურია და მზია მეხუზლა. ესწრებოდა 26 ადამიანი 
მშობლების ჯგუფთან საგანმანათლებლო სესიები ყოველთვიურად გაიმართება.

Within the program of Young Pedagogues’ Union ,,Civic Engagement for Positive Changes” there was established parents group for leadership in village Nasakirali.

The program aims to create safe environment at public school and kindergarten with participation of parents. 
On October 31, 2017 first seminar was hold about the following topic: ,,Leadership” and ,,Conception of Safe School and Kindergarten”. The seminar was held by representatives of Young Pedagogues’ Union, Marina Topuria and Mzia Mekhuzla. 26 person attended the event. Educational sessions with parents will be held in every month. 

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx