2017 წლის 4 ნოემბერს ხაჯალიის თემის მოზარდებთან, ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხილვა გაიმართა. მოზარდებმა იმსჯელეს სხვადასხვა დარღვეული უფლების შესახებ. ასევე, თუ რა რეაგირება უნდა მოახდინოს მოსწავლეთა თვითმმართველობამ ბავშვთა უფლებების დარღვევის შემთხვევაში. იმსჯელეს, როგორ უნდა აღმოიფხვრას ჩვენს ქვეყანაში ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტები.

On November 4, 2017 there was held a discussion of Convention on the Rights of the Child with youth living in Khajalia. Youth people discussed different rights which were violated, as well, how students’ self-government should react in case rights of the child were violated. They discussed how to overcome violation of rights of children in our country.

 

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx