2017 წლის 10 ნოემბერს, ლაითურის საჯარო სკოლაში გაიმართა შეხვედრა სკოლისა და საბავშვო ბაღის მასწავლებლებთან. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ წარმომადგენლებმა შეკრებილ მასწავლებლებს „ლიდერობის”, „უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის“ შესახებ სემინარი ჩაუტარეს. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კაშირი “, პროგრამის „სამოქალაქო ჩართულობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის“ ფარგლებში დაბა ლაითურის თემის მასწავლებლების გააქტიურებისთვის აქტიურად გააგრძელებს ტრენინგ-სემინარების კურსს.

On November 10, 2017 at Laituri public school there was held a meeting with teachers of schools and kindergarten. Representatives of Young Pedagogues’ Union held a seminar about ,,Leadership”, ,,Conception of Safe School”. Within the program ,,Civic Engagement for Positive Changes” for making teachers more actively involved, Young Pedagogues’ Union will continue holding training and seminars.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx