2017 წლის 16-17-18 ნოემბერს “ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის” თბილისისა და ჩოხატაურის ლიდერთა სკოლის ჯგუფებისთვის გაიმართა სემინარი თემაზე: ტოლერანტობა. სემინარზე განხილული იყო ტოლერანტობის ცნება, არსი და ტოლერანტული გარემოს ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელი საქმიანობები.

On November 16-17-18 for leaders’ schoolchildren of Young Pedagogues’ Union of Chokhatauri and Tbilisi there was held seminar on the following topic : Tolerance. At the seminar there was discussed the term tolerance, its meaning and important actions important for developing tolerance

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx