2017 წლის 24 ნოემბერს, ოზურგეთის ახალაგზრდული ცენტრის წევრებისა და მათი მშობლებისთვის “კაფე რვას + 1” -ში გაიმართა სემინარი „სექსუალური შევიწროვება, როგორც ქალთა დისკრიმინაციის პრაქტიკა“. სემინარს უძღვებოდა გენდერის მკვლევარი სალომე ქინქლაძე (“ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი”). ცენტრის წევრებმა, მშობლებთან ერთად იმსჯელეს სექსუალური შევიწროვების, როგორც ქალთა და გოგონათა დისკრიმინაციის ერთ-ერთი უჩინარი ფორმის შესახებ, რომელიც საზოგადოებაში ნაკლებად იდენტიფიცირებულია. სემინარის ბოლოს ნაჩვენები იქნა დოკუმენტური ფილმი „რა მოხდა ქუჩაში“. ჩვენების შემდეგ დეტალურად იქნა განხილული ფილმში წარმოდგენილი სექსუალური შევიწროვების ფორმები. მნიშვნელოვანია, რომ მოზარდებთან ერთად მშობლებსაც, პედაგოგებსაც ჰქონდეთ ინფორმაცია, აღნიშნული პრობლემის შესახებ, რადგან ის ხშირად ხდება მიზეზი და ბარიერი გოგონათა განათლებისა თუ დასაქმების პროცესში. სემინარი ჩატარდა “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის” [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა – „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი.

On November 24, 2017 for Youth Center members and their parents at the cafe Rvas+1 there was held seminar ,,Sexual harassment as discriminating practice against women”
Seminar was provided by gender researcher Salome Kinkladze (Young Pedagogues’ Union). Youth Centre members with parents talked about sexual harassment as invisible discrimination practice against women and girls, the society rarely identifies it. By the end of the seminar there was film screening ,,What happened in the street”. After the screening participants discussed each story shown in the film. It is important that parents as well as teachers had an information about the problem, which often becomes reason and barrier for education and work of women and girls. The seminar was organized within the program PITA which is implemented by UNAG with financial support of USAID. Partner of the program is Young Pedagogues’ Union.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx