ოზურგეთის ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით დაიგეგმა სოციალური რგოლის გადაღება ქუჩაში მიტოვებული, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის მიმართ, საზოგადოების დამოკიდებულების შესახებ.

სოციალურ რგოლის გადაღების პროცესში მონაწილეობენ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ლიდერთა სკოლისა და ბავშვთა თეატრის მოზარდები. 
სოციალური რგოლი მომზადდება “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის” [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა – „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი.

With the initiative of Youth Center there was planned preparation of social video about society’s attitudes towards a child who was left in the street and was victim of violence. Leaders’ schoolchildren and students of theater under administration of Young Pedagogues’ participate in video making process. The social video will be created within ,,Promoting Integration, Tolerance and Awareness’’ program (PITA) which is implemented by UNAG, financial support USAID. Partner organization of the project Young Pedagogues’ Union.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx