2017 წლის 5 დეკემბერს „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ლიტერატურულ კაფე „რვას+1“ ში ორგანიზაციის ახალგაზრდული ცენტრის ლიდერების ინიციატივით გაიმართა დოკუმენტური ფილმის „მეფე ხეიბარი“ ჩვენება-განხილვა. დისკუსია ეძღვნებოდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს. შეხვედრის მიზანი იყო საზოგადოებაში შშმ პირთა ინტეგრაციის საკითხებზე გავრცელებული არასწორი, სტერეოტიპული დამოკიდებულებების შეცვლა. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლები, პედაგოგები, საკითხის ექსპერტები. საუბარი წარიმართა იმ ცვლილებებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში შშმ პირთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით სახელმწიფოში განხორციელდა. ყურადღება გამახვილდა პრობლემებზე, რომლებიც საჯარო სკოლებში შშმ ბავშვთა განათლების, ასევე გარემოში მათი ინტეგრაციის საკითხებს ეხება. დისკუსიის ბოლოს მშობლებმა გამოთქვეს სურვილი, საკუთარი შვილების სკოლებში სხვა მშობლებისთვის მოაწყონ „მეფე ხეიბარის“ ჩვენება, რადგან საყურადღებოა შშმ პირთა ინტეგრაციის მნიშვნელობის გაცნობიერება მშობლებისთვის. დისკუსია ორგანიზებულია “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის” [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა – „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი.

On December 5, 2017 with the initiative of Youth Center at the cafe ,,Rvas+1” there was held screening of the documentary film ,,Crippled King”. The discussion focused on the rights of people with disabilities. The aim of the meeting was to change stereotypical attitudes towards integration of people with disabilities. Parents of children with disabilities, teachers, experts participated in the discussion. Discussion focused on the changes which were implemented within the year regarding rights of the persons with disabilities. Participants talked about problems connected with education of children with disabilities at schools as well as integration issues. At the end of the discussion parents expressed desire to hold screening of the film ,,Crippled King” at the schools because it is important to raise awareness about importance of integration of people with disabilities. The event was held within ,,Promoting Integration, Tolerance and Awareness’’ program (PITA) which is implemented by UNAG, financial support USAID. Partner organization of the project Young Pedagogues’ Union.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx