2017 წლის 6 დეკემბერს ლიდერთა სკოლის  საგაკვეთილო თემა იყო ,,ძალადობა’’.

სემინარის პირველი ნაწილი დაეთმო  დისკუსიას ძალადობის რაობაზე, განხლული იქნა  ძალადობის სხვადასხვა სახე: პირადი, სტრუქტურული და კულტურული ძალადობა. შეხვედრის მეორე ნაწილი პრაქტიკულ სავარჯიშოს დაეთმო, მოსწავლეებს უნდა წაეკითხათ ოთხი მოკლე ისტორია, რომელიც ძალადობის სხვადასხვა სიტუაციას გამოხატავდა. მათ ჯგუფებში განიხილეს ის გზები, რომლებსაც აღნიშნული სიტუაციების გადაჭრისთვის მიმართავდნენ და წარუდგინეს სხვებს. გაიმართა დისკუსია, სადაც ისაუბრეს იმაზე, თუ როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ძალადობის სხვადასხვა სახეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. შეხვედრის მიზანი იყო იმის ჩვენება, თუ რა მრავალფეროვანია ძალადობა და განეხილათ ის გზები, რომელთა საშუალებთაც შესაძლებელია მასთან გამკლავება.

Topic of the leadership school lesson on the 6th of December was „Violence“. The first part of the lesson started with a discussion about what violence means. There were analyzed the different types of violence: personal, structural and cultural violence. The second part of the lesson was practical, the pupils had to read four different short stories about violence in different situations. In groups they discussed the best way to deal with the situation and presented it to the others. In a discussion afterwards we talked about how to deal with different types of violence in everyday life. The aim of the lesson was to show how diverse violence can be and to show different ways to cope with it.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx