2012 წლის 21 თებერვალს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოხვაურის საჯარო სკოლაში ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის სკოლების დემოკრატიზაციის კომპონენტის თანამშრომლების მიერ ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც სკოლის გრძელვადიანი,  სტრატეგიული გეგმის მომზადებას ეძღვნებოდა.

აღსანიშნავია, რომ სტრატეგიული გეგემების შემუშავებას წინ უძღოდა ამავე სკოლებში ჩატარებული თვითშეფასების პროცესი, რომელიც ასევე ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივითა და ფასილიტაციით ჩატარდა. სწორედ თვითშეფასების საფუძველზე მოხდა ამ სკოლების სტრატეგიის შემუშავება.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx