რეგიონული პარლამენტი

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის  ბაზაზე 2007 წელს ორგანიზაციის პარტნიორი სკოლების  მოსწავლეთა თვითმმართველობების თავმჯდომარებისგან ჩამოყალიბდა გურიის მოსწავლეთა რეგიონული პარლამენტი.

პარლამენტის წევრები გაერთიანებულნი არიან მემორანდუმის თანახმად, რომელიც ითვალისწინებს:

 • მოსწავლეთა თვითმმართველობების მუშაობის კოორდინირებულობას, ინფორმაციისა და გამოცდილების გაცვლითა და გაზიარების გზით
 • გურიის რეგიონის საჯარო სკოლებში არსებული საერთო პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით  რეგიონული მუნიციპალური ხელისუფლების წინაშე პრობლემური საკითხების დაყენებას
 • საჯარო სკოლების დირექტორებისთვის რეკომენდაციების მომზადებას

პარლამენტის წევრების ცნობირების განვითარებისათთის  მათ მიეწოდათ ინფომაცია შემდეგ თემებზე:

 • ადგილობრივი თვითმმართველობების ფუნქციები;
 • მოსწავლეთა თვითმმართველობების ფუნქციები
 • ადვოკატირება
 • პროექტების წერა
 • პიროვნეული განვითარების კურსი
 • გუნდური მუშაობა;
 • ლიდერობა, კომუნიკაცია;
 • ბავშვთა უფლებების დაცვა;
 • ბავშვთა უფლებების დარღვევა და მასზე რეაგირების გზები
 • მოხალისეობის მნიშვნელობა

პარლამენტის წევრებისთვის ჩატარებული ტრენინგებისა და სემინარების ერთ-ერთ მიზანი იყო, რომ მათ თავად გაეწიათ ფასილიტაცია აღნიშნულ თემებზე საკუთარი სკოლების ბენეფიციართათვის.

მათი საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება თემში პრობლემების კვლევა და ადვოკატირების პროცესის წარმოებაა.

ამ მიზნით მათ არაერთი ინიციატივა. განახორციელეს. კერძოდ:

 • შეხვედრები სხვადასხვა დარგის  ექსპერტებთან
 • კვლევა _ სკოლის პრობლემები, თემის პრობლემები
 • პროექტების მომზადება
 • შეხვედრები ადგილობრივი და ცენტრალური სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან სოციალურ, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდულ პრობლემებზე
 • შეხვედრები სახალხო დამცველთან ბავშვთა უფლებების საკითხებზე

2011-2012 სასწავლო წელს ფუნქციონირება დაიწყო  IV მოწვევის რეგიონულმა პარლამენტმა.

Bombax Theme designed by itx