სატელევიზიო დისკუსიები და თოქშოუები:

სატალევიზიო დისკუსიები რუბრიკებით «სტერეოტიპები და პროგრესი»და «ვითხოვ სიტყვას»გურიის რეგიონში ერთადერთი  თოქ-შოუების ციკლია, რომელსაც  მოზარდები ამზადებენ.  დისკუსიების გადაიცემა გურიის ტელევიზიის ეთერით.

თოქ-შოუების თემატიკას თავად მოზარდები განსაზღვრავენ:

სულ მომზადებული და ჩაწერილია 19  გადაცემა შემედეგ თემებზე:

 • ქართული ენის სიწმინდის დაცვა
 • ეკოლოგია
 • სასკოლო განათლება
 • ბავშვთა უფლებები
 • მიგრაცია
 • ქალაქის წყალმომარაგება და განათება
 • ტრეფიკინგი
 • არჩევნების იდეის პოპულარიზაცია და რიგითი ამომრჩევლის როლის მნიშვნელობა
 • დისკუსია მოსწავლეთა ქცევის კოდექსთან დაკავშირებით
 • დისკუსია მოსწავლეთა თვითმმართველობების ფუნქციონირების ხარისხთან დაკავშირებით
 • «მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობები საჯარო სკოლებში»
 • «ვითხოვ სიტყვას _ინკლუზიური განათლებაზე»
 • საქართველოში მზრუნველობასმოკლებული მოზარდების პრობლემები_ არასაკმარისი სოციალური სერვისები
 • თოქ-შოუ «მანდატურების ინსტიტუტის შემოღება საჯარო სკოლებში»
 • სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა
 • წიგნის მნიშვნელობა თინეიჯერებში
 • ვინ არის ლიდერი
 • «ახალგაზრდა თაობამ ყველაფერი უკეთ იცის»;
 • ძალადობა მოზარდებში».

Bombax Theme designed by itx