გურიის სკოლების მოსწავლეთა თვითამმართველობები

მიზანი:

გურიის რეგიონის 20 სკოლაში ეფექტური და ქმედითი მოსწავლეთა თვითმმართველობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

კომპონენტი პარტნიორ  სკოლებს სთავაზობს:

კონსულტაციებსა და ვორქშოპებს :

  • არჩევნების მომზადების პროცესი
  • წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოება
  • საარჩევნო პროგრამების მომზადება
  • ოქმებისა და რეკომენდაციების  მომზადება

ტრენინგკურსს:

  • მოსწავლეთა თვითმართველობების ფუნქციების  შესახებ
  • პროექტების წერის შესახებ
  • ადვოკატირებისა და ლობირების კამპანიების წარმოების შესახებ.

მიკროგრანტების პროგრამას:

პროგრამის მიზანია   მოსწავლეთა თვითმმართველობების გააქტიურება და მათი სასკოლო პროცესებში ჩართვა.

პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად ცხადდება კონკურსები და «ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის» მიერ ფინანსდება წარმოდგენილი პროექტები.

პროგრამის ფარგლებში სამიზნე სკოლების მოსწავლეთა თვითმმართველობების მიერ მომზადდა 34 პროექტი, აქედან დაფინანსდა 19 პროექტი;

პროექტების საერთო ღირებულება შეადგენდა _ 3600 ევროს.

სკოლების კონტრიბუცია _ 1608 ლარი; ადგილობრივი თვითმმართველობა _737 ლარი.

მიკროგრანტების კონკურსი გრძელდება.

Bombax Theme designed by itx