სტერეოტიპები და ცრურწმენა

2018 წლის 17 იანვარს, „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ს წარმომადგენლებმა, ორგანიზაციის პარტნიორი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. შრომის საჯარო სკოლისა და საბავშვო ბაღის პედაგოგებთან და მშობლებთან მორიგი სემინარი ჩაატარეს. შეხვედრის მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია სტერეოტიპებისა და ცრურწმენების შესახებ. სესიები მოიცავდა იმ თემებს რომელზედაც არსებული სტერეოტიპები ხელს უშლის ინდივიდთა განვითარებას და მათში დემოკრატიული ღირებულებების ჩამოყალიბებას. საუბარი წარიმართა გენდერული, ეთნიკური, რელიგიური თუ…

პრეზენტაცია

მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ორგანიზებით მოეწყო ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა’’ პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია, რომლის მიზანი გახლდათ ,,სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციებისა და მოვალეობების განაწილების შესახებ დოკუმენტის პროექტის შემუშავება“. აღნიშნული პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის – „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური…

პრეზენტაცია

მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ორგანიზებით მოეწყო ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა’’ პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია, რომლის მიზანი გახლდათ ,,სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციებისა და მოვალეობების განაწილების შესახებ დოკუმენტის პროექტის შემუშავება“. აღნიშნული პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის – „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური…

მოხალისეობა, როგორც სარგებელი“

On December 19, 2017 there was held meeting about the topic ,,Volunteerism, as a benefit”. Volunteerism in Georgia is still on its way to development, so there are quite a lot of problems regarding the sphere. It becomes difficult for youth to get involved in volunteerism, as well as them to continue volunteer work. German volunteer,Katja Frühling talked about positive effects of volunteerism, German legislation which gives volunteers some privileges and advantages. Katja also talked about activities, in which German volunteers participate. In the second part of the meeting Chairperson of Young Pedagogues’ Union, Marina Topuria talked about volunteerism and challenges which exist in Georgia nowadays regarding the issue., Volunteer culture as tradition of Georgian culture, involvement of volunteer youth in programs of Young Pedagogues’ Union which aims to develop opportunities of young generation. By the end of the meeting members of the center shared their experience to youth. There were planned different activities which will be implemented in villages involved and town Ozurgeti. Mari Papidze, active member of the center was given special gift for her active volunteer experience. The event was implemented within ,,Promoting Integration, Tolerance and Awareness’’ program (PITA) which is implemented by UNAG, financial support USAID. Partner organization of the project Young Pedagogues’ Union2017 წლის 19 დეკემბერს, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირში, ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით გაიმართა შეხვედრა „მოხალისეობა, როგორც სარგებელი“.

დღეს ჩვენს ქვეყანაში მოხალისეობა ჯერ კიდევ განვითარების საწყის ეტაპზეა, შესაბამისად ამ კუთხით არსებული პრობლემები ჩვენს გარემოში მკვეთრადაა გამოსახული. ჭირს ახალგაზრდის დაინტერესება და დარწმუნება, ჩაერთოს მოხალისეობრივ პროგრამებში, რომ არაფერი ვთქვათ საქმიანობის ამ მიმართულებით გაგრძელებაზე.
აღნიშნული შეხვედრის მიზანი, ცენტრის წევრებისთვის და სხვა ახალგაზრდებისთვის
მოხალისეობის არსის გაცნობიერება და მათი წახალისება გახლდათ.

პრეზენტატორმა (ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის გერმანელი მოხალისე კატია ჰერცმა) ისაუბრა, მოხალისეობის პოზიტიურ ეფექტებზე, გერმანიის საკანონმდებლო ბაზაზე, რომელიც მოხალისეს გარკვეული ტიპის პრივილეგიასა და უპირატესობას ანიჭებს. ყურადღება გაამახვილა იმ აქტივობების სახეობებზე, რაშიც ერთვებიან გერმანელი მოხალისეები.

შეხვედრის მეორე ნაწილში, ახალგაზრდებს ესაუბრა ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ხელმძღვანელი მარინა თოფურია, რომელმაც განიხილა მოხალისეობის არსი და თანამედროვე საქართველოში არსებული გამოწვევები; მოხალისეობრივი კულტურა — როგორც, ქართული ტრადიციების ნაწილი; ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის პროექტებში მოხალისე ახალგაზრდების ჩართვა, როგორც შესაძლებლობა მათი განვითარებისთვის.

შეხვედრის ბოლოს ცენტრის წევრებმა, ახალგაზრდებს მოხალისეობრივ აქციებში მონაწილეობის საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს. დაიგეგმა რამდენიმე აქტივობა, რომელიც თანადროულად განხორცილდება ცენტრში ჩართულ სოფლებსა და ქ. ოზურგეთში.
ცენტრის წევრს, მარი პაპიძეს აქტიური მოხალისეობისთვის საჩუქრად გადაეცა.
შეხვედრა ორგანიზებულია “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის” [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა – „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი.

“კარგი ბავშვები არ ტირიან“

On December 19,2017 in public school of Laituri, within the project of Young Pedagogues’ Union there was held movie screening ,,Cool kids don’t cry”. The film reveals every types of bullying: physical, verbal, psychological. In the film there is reflected teacher’s affords to stop bullying. After screening there was held discussion in which there participated teachers of pre-schools and schools, as well as parents. Teachers and parents emphasized on the problem of the bullying as one of the hardest problems in schools and pre-schools and that everyone should participate in problem-solving process.

სამუშაო ჯგუფის მესამე, დასკვნითი შეხვედრა

Within EU-funded program -” Strengthening the capacity of civil society organizations to provide social services in the political dialogue with the contribution of Georgia and Ukraine “ Young Pedagogues’ Union is implementing the project ,,Provision of welfare of elderly people and people with disabilities under care system of the state’’. The aim of the project is to create delimiting document of social worker and service provider organization functions in the process of providing of 24 hour services to people with disabilities and elderly people’’. On December 14, 2017 in Tbilisi, there was held third, final meeting of task force. The members of task group units representatives from 24 hour services of elderly people and people with disabilities (community organizations, boarding houses), Ministry of Health, Labor and Social Affairs of Georgia, Social Service Agency, State Fund for Protection And Assistance of (Statutory) Victims of Human Trafficking. At the meeting there was held presentation of the document prepared by an expert. Participants were actively discussing the draft of the document. Based on a discussion there were made changes in the document.ევროკავშირის პროექტის – „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური სერვისების პოლიტიკის დიალოგში წვლილის შეტანისათვის საქართველოსა და უკრაინაში“ ფარგლებში, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ ახორციელებს ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა’’ პროექტს, რომლის მიზანია ,,შშმ და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“ შექმნა.

მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს, ორგანიზაციის თბილისის ოფისში მოეწყო სამუშაო ჯგუფის მესამე, დასკვნითი შეხვედრა. სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აერთიანებს შშმ/ ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების (სათემო ორგანიზაციები, პანსიონატები), ასევე, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენლებს, შეხვედრაზე განიხილა სფეროს ექსპერტის მიერ შემუშავებული დოკუმენტის პროექტი. დოკუმენტში მოცემულ მუხლებთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა აქტიური დისკუსიები, რის საფუძველზეც დოკუმენტის პროექტში შეტანილ იქნა ცვლილებები. 

კვლევის პრეზენტაცია თბილისში

On December 12, 2017, in Tbilisi, hotel ,,ZP Palace’’ there was held a presentation of the findings of ,,Needs assessment of the youth who left foster care services’’. At the presentation there were reperesentatives from Ministry of Labor, Health and Social Affairs of Georgia, central office of Social Service Agency  and representatives of Tbilisi district centers as well as Georgian Association of Social Worker and Coalition for Children and Youth member organizations.
The meeting was opened with the greeting speech of manager of Social Component of the organization Young Pedagogues’ Union, Salome Chichinadze, who introduced participants to the goal and stages of the social survey. Research findings were presented by Professor of Sociology, Iago Kachkachishvili.2017 წლის 12 დეკემბერს, ქ. თბილისში, სასტუმროში „ზპ პლაზა“ ჩატარდა ,,მინდობით აღზრდიდან გასული ახალგაზრდების საჭიროებების“ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია. პრეზენტაციას ეწრებოდნენ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტარლური აპარატისა და თბილისის რაიონული ცენტრების წარმომადგენლები, ასევე სოციალურ მუშაკთა ასოციაციისა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის კოალიციის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ღონისძიების მონაწილეებს, მისასალმებელი სიტყვით მიმართა ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის’’ სოციალური კომპონენტის მენეჯერმა, სალომე ჭიჭინაძემ, რომელმაც დამსწრეებს გააცნო კვლევის მიზანი და განხორციელების ეტაპები. ხოლო კვლევის ანალიზის შედეგები წარადგინა სოციოლოგიის პროფესორმა, იაგო კაჭკაჭიშვილმა. პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია, რომელშიც აქტიურად ჩაერთვნენ მონაწილეები. დისკუსიის პროცესში ხდებოდა კვლევის შედეგად დადგენილი პრობლემური საკითხების განხილვა, ასევე, კვლევის რეკომენდაციების განხილვა.

განათლება მრავალფეროვან საზოგადოებაში

On December 12, 2017 at the social cafe ,,Rvas+1” of Young Pedagogues’ Union there was held public lecture for students and parents ,,Education in diverse society”. The lecture was provided by expert in education sphere, professor Giorgi Gakheladze. The lecture focused on cultural aspects of education, challenges in education sphere , importance of diversity and techniques of teaching it. Expert talked about characteristics of diversity and effective results. It is important to provide teachers with information about management of diversity, because it is important to engage all sides in problem solving process despite differences between them.2017 წლის 12 დეკემბერს, „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ კაფე „რვას +1“-ში რეგიონის საჯარო სკოლის პედაგოგებისა და მშობლებისთვის, გაიმართა საჯარო ლექცია: „განათლება მრავალფეროვან საზოგადოებაში“, რომელსაც უძღვებოდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მკვლევარი და მიწვეული პროფესორი, განათლების ექსპერტი გიორგი გახელაძემ. ლექცია ეხებოდა მრავალფეროვნების კულტურულ განზომილებებს, საგანმანათლებლო სივრცეში ამ კუთხით არსებულ გამოწვევებს, მრავალფეროვნების მნიშვნელობასა და მისი სწავლების ტექნიკებს. ექსპერტმა ყურადღება გაამახვილა მრავალფეროვანი საზოგადოების მახასიათებლებზე და სწორად დაგეგმილი პროცესის ეფექტურ შედეგებზე. სასწავლო გარემოში არსებული პრობლემების, მათ შორის მრავალფეროვნების მართვის საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდებას პედაგოგებისთვის, სასწავლო პროცესში ჩართული პირებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც თემისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში, ჩართული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარე, მიუხედავად მისი განსხვავებულობისა.

ბულინგის აღმოფხვრის შესაძლებლობები

On December 9-10 at the office of Young Pedagogues’ Union within the ongoing project: ,,Opportunities to overcome bullying” there was held training on the topic: ,,Meaning of bullying, reasons of challenging behavior and its consequences”, ,,Child protection issues” for children and parents. (Invited experts were manager of ,,First Step” day center, Giorgi Demetrashvili; Manager of Social Component of Young Pedagogues’ Union,and specialist of child care, Salome Chichinadze). Participants gained knowledge about the main characteristics of bullying/bully, long term consequences of bullying and strategies to overcome this problem, importance of the role of school administration, teachers, parents and children. Different cases were discussed regarding school. Different strategies were discussed in order to manage presented cases. The training was organized within the project ,,Opportunities to overcome bullying” within the program SCOPE with cooperation of corporation Harmony.მიმდინარე წლის 9– 10 დეკემბერს, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ოფისში, პროექტის: ,,ბულინგის აღმოფხვრის შესაძლებლობები“ ფარგლებში, მოზარდებისა და მშობლების ჯგუფებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „ბულინგის რაობა, ბავშვის გამომწვევი ქცევის მიზეზები და ზეგავლენა“, „ბავშვთა დაცვის საკითხები“ (მოწვეული ექსპეტრები: „პირველი ნაბიჯის“ დღის ცენტრის მენეჯერი, ფსიქოლოგი – გიორგი დემეტრაშვილი; ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის სოციალური მიმართულების მენეჯერი, ბავშვზე ზრუნვის სპეციალისტი – სალომე ჭიჭინაძე). მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია ბულინგის რაობის, გამოვლენის მოტივების,ბულერის/მსხვერპლის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ. ყურადღება გამახვილდა ბულინგის გრძელვადიანი შედეგებსა და მისი აღმოფხვრის სტრატეგიებზე, აღნიშნულ პროცესში სკოლის ადმინისტრაციის, პედაგოგების, მშობლებისა და ბავშვების როლზე. ჯგუფებში განხილულ იქნა სხვადასხვა შემთხვევები რომლებიც იჩენს ხოლმე თავს სკოლაში. დეტალურად შეჯამდა წარმოდგენილი შემთხვევების მართვის სხვადასხვა სტრატეგიები. ტრენინგი ორგანიზებული იყო პროექტის „ბულინგის აღმოფხვრის შეაძლებლობები“ ფარგლებში (სკოლის, თემისა და პოლიციის თანამშრომლობის“ პროგრამის. (SCOPE) კორპორაცია ჰარმონიის მხარდაჭერით).

რეგიონული პარლამენტის მორიგი შეხვედრა

here was held next meeting of Regional Parliament under administration of Young Pedagogues’ Union. Four members of the parliament : Anuki Todria, Nodar Gogiberidze, Tamuna Intskirveli and Nuka Kinkladze presented their pre-election program. Youth selected Nodar Gogiberidze as chairperson of the parliament.„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშითან“ არებული რეგიონული პარლამენტის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. პარლამენტის ოთხმა წევრმა: ანუკი თოდრიამ; ნოდარი გოგიბერიძემ; თამუნა ინწკირველმა ნუკა ქინქლაძემ წამოადგინა თავისი საარჩევნო პროგრამა. მოზარდებმა ახალგაზრდული პარლამენტის თავმჯდომარედ ნოდარი გოგიბერიძე აირჩიეს