ვიზიტი ქ. ბერლინში

მიმდინარე წლის 8–12 ოქტომბერს, ა(ა)იპ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ხელმძღვანელობა, ასევე, სოციალური დაცვის პოლიტიკისა და პროგრამების გაუმჯობესებისთვის სამოქალაქო ჩართულობის კომპონენტის თანამშრომლები, დონორი ორგანიზაციის პური მსოფლიოსთვის ფინანსური მხარდაჭერით, ვიზიტით იმყოფებოდნენ ქ. ბერლინში. სასწავლო ტურის ფარგლებში, ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, საშუალება ჰქონდათ შეხვედროდნენ დონორი ორგანიზაციის„პური მსოფლიოსთვის„წარმომადგენელს, ასევე, გაცნობოდნენ ხანდაზმულთა სადღეღამისო და შინ მოვლის მომსახურებების, ბავშვთა/მოზარდთა საკონსულტაციო და ბავშვთა და ოჯახთან…