რეგიონული პარლამენტის მორიგი შეხვედრა

2018 წლის 24 მარტს, რეგიონული პარლამენტის მორიგი შეხვედრა გაიმართა პარლამენტის წევრებმა მიიღეს ინფორმაცია სკოლის შინაგანაწესის დანიშნულებისა და მისი მომზადების პროცედურების შესახებ. განიხილეს სხვადასხვა სკოლის შინაგანაწესი და შეიმუშავეს რეკომენდაციები შინაგანაწესში სხვადასხვა პუნქტის ცვლილებასთან დაკავშირებით. პარლამენტის წევრები აღნიშნულ რეკომენდაციებს მიაწვდიან სკოლების ადმინისტრაციებს და ჩაერთვებიან შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანის პროცედურებში.

ტრენინგი ,,პროექტების წერა”

გაიმართა ტრენინგი ,,პროექტების წერა” ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან არსებული რეგიონული პარლამენტისა და ლიდერთა სკოლის წევრებისათვის.