საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების ხელშეწყობა