სიახლეები

აქტივობები ხანდაზმულებისთვის

📢 ხანდაზმულები ყოველდღიურად ერთვებიან მათ საჭიროებებსა და ინტერესებზე მორგებულ მიზნობრივ ინიდვიდუალურ და ჯგუფურ აქტივობებში.
✅ მოცემული აქტივობები ხელს უწყობს მათი კოგნიტური უნარების გავარჯიშებას, მრავალფეროვანი ინტერესების დაკმაყოფილებას ასევე, ფსიქოემოციური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
📌 აქტივობები ხორციელდება სამწლიანი პროექტის “უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან (YPU) და საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია (GPIDA) ერთად. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია European Union in Georgia