სიახლეები

ფონდების მოძიება

📢 2021 წლის 2 მარტს, "ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის" ახალგაზრდული ცენტრის წევრები ესწრებოდნენ ლექციას ფონდების მოძიების თემაზე.
✅ მოწვეულმა ექსპერტმა მაია მიქაშავიძემ ისაუბრა ზოგადად როგორ ხდება ფონდების მოძიება, რატომ გასცემენ ფონდებს, როგორია სტრუქტურა და პროცესი, რატომაა მნიშვნელოვანი დონორული ლანდშაფტის გაანალიზება და კვლევა.
✅ ცენტრის წევრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაეზიარებინათ საკუთარი გამოცდილება და დაესვათ მათთვის საინტერესო შეკითხვები, რაც უკავშირდება პროექტების მომზადებას და დეტალებს, რომლებიც გაითვალისწინონ.
📌 შეხვედრა განხორციელდა „ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის“ PITA-ს ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაცია გურიაში - "ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი".
#YPU
#PITA #UNAG #USAID