სიახლეები

გენდერული როლები და სტერეოტიპები

📣 10-12 ივლისს ჩატარდა ახალგაზრდული ტრენინგი "გენდერული როლები და სტერეოტიპები"
განხილულ საკითხებს შორის იყო:
🔹 ქალთა უფლებების ისტორია, ფემინიზმი;
🔹 გენდერული თანასწორობა, არა-ანაზღაურებადი შრომა;
🔹 ძალადობა, ნაადრევი ქორწინება, გენდერი და შეზღუდული შესაძლებლობა;
🔹 როგორ დავწეროთ პროექტი.
🌍 თუ გსურთ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა და გაიგოთ მეტი გენდერული თანასწორობის შესახებ, გაიარეთ რეგისტრაცია:
✨ მონაწილეებს, რომლებიც წარმატებით გაივლიან ტრენინგებს, შესაძლებლობა მიეცემათ მიიღონ დაფინანსება (500 ევრო) ადგილობრივი ინიციატივებისა და პროექტების განსახორციელებლად, რაც გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებასა და პოლიტიკურ მონაწილეობას შეუწყობს ხელს.
🇪🇺 ახალგაზრდული ტრენინგები ხორციელდება „ქალების ძალა - ეკონომიკური და პოლიტიკური მონაწილეობა ინკლუზიური საზოგადოებისთვის საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საერთაშორისო ორგანიზაცია "ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF Georgia)" ადგილობრივ პარტნიორებთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.