სიახლეები

გენდერული სტერეოტიპები

📢 “ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის” იდეების ლაბორატორიების მოზარდებმა საკუთარ სკოლებში გენდერული სტერეოტიპების შესახებ შეხვედრები გამართეს.
✔️ წარმოდგენილი იყო ლიდერთა სკოლის მოზარდების მიერ მომზადებული ანიმაციური ფილმები, რომელიც გენდერის პროფესიებთან დაკავშირებულ გენდერულ სტერეოტიპებს მოიცავს.