სიახლეები

გზამკვლევი სკოლებისთვის/ბაღებისთვის ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და რეაგირების შესახებ

ორგანიზაციამ პარტნიორი სკოლებისთვის და ბაღებისთვის შეიმუშავა ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და რეაგირების შესახებ გზამკვლევი, რაც დაეხმარება დაწესებულებების თანამშრომლებს ამგვარი ფაქტების საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, განახორციელონ დროული და მიზნობრივი ღონისძიებები ყველა ჩართულ მხარესთან ერთად და საჭიროების შემთხვევაში, მოახდინონ შემდგომი რეაგირება.

მოცემული დოკუმენტები მიეწოდათ პარტნიორ სკოლებსა და ბაღები გაერთიანებებს სახელმძღვანელოდ.