სიახლეები

ინდივიდუალური შეხვედრები ორგანიზაციის პარტნიორ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან

📌მიმდინარეობს ინდივიდუალური შეხვედრები ორგანიზაციის პარტნიორ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან. კვირის განმავლობაში შეხვედრები ჩატარდა ნასაკირალის, ლაითურის, ნიგვზიანის ბაღების წარმომადგენლებთან.
📍შეხვედრაზე განხილულ იქნა მათი საპროექტო იდეები და მომზადდა მცირე სამუშაო ვერსია, რომელზე მუშაობაც გრძელდება.
🎯აღსანიშნავია, რომ პარტნიორის ბაღების წარმომადგენლები ასევე მუშაობენ ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული მიკრო-გრანტების კონკურსის საპროექტო იდეებზეც, რომლის მიზანიც აღსარდელებში მეწარმული უნარ-ჩვევების გაძლიერებაა.