სიახლეები

ინტერაქტიური თეატრის ჯგუფი

📣 ლიდერთა სკოლის ინტერაქტიური თეატრის ჯგუფის მუშაობის პროცესი გრძელდება.
✅ სამუშაო პროცესი ონლაინ მიმდინარეობს.
მონაწილეები ამუშავებენ სცენარს მოზარდის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით.
მიმდინარეობს სამაგიდო მუშაობა და კონკრეტული ეპიზოდების დამუშავება.