სიახლეები

„ხანდაზმულთა სახლის“ ბენეფიციარები დენდროლოგიური პარკში

ანასეულის „ხანდაზმულთა სახლის“ ბენეფიციარებმა მოინახულეს დენდროლოგიური პარკი. მათზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ეგოზტიკუმა ფლორამ, გიგანტურმა ხეებმა, სხვადასხვა სახეობის ფრინველებით დასახლებული ტბის ნახვამ. ღონისძიება განხორციელდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის - ,,უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის“/,,Promoting Rights based Social Services for People with Disabilities and Elderly“ ფარგლებში, რომელსაც ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი ახორციელებს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) პარტნიორობით.