სიახლეები

კომპიუტერული უნარების შემწავლელი კურსი

„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ორგანიზებით, სწავლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრის თანამშრომლებმა ანასეულის ხანდაზმულთა სახლის ხანდაზმულებისთვის დაგეგმეს კომპიუტერული უნარების შემწავლელი კურსი.
💻 ცენტრის თანამშრომლებმა ხანდაზმულებს პირველ შეხვედრაზე გააცნეს მათთვის საინტერესო საიტების ფუნქციონირების პრინციპები და კურსის განმავლობაში შეასწავლიან საბაზისო დონის კომპიუტერული სისტემების გამოყენებას.
✨კურსის მიზანია ხანდაზმულებს გაუჩნდეთ უფრო მეტი შესაძლებლობა, არ დარჩნენ სოციალური ცხოვრების მიღმა და შეძლონ მათთვის გასართობი, სასარგებლო ინფორმაციის დამოუკიდებლად გაცნობა.✨
___________________________________
📢 Career planning Consultants of the Young Pedagogues' Union, have planned a computer skills course for beneficiaries of the Anaseuli Nursing Home.
💻 At the first meeting, consultants introduced the principles of operation of sites and during the course, they will teach how to use the basic computer systems.
✨ The aim of the course is to give older people more opportunities not to stay out of social life and to be able to search entertaining, useful information independently ✨