სიახლეები

კონსულტაციები ონლაინ რეჟიმში

როგორც უკვე იცით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო ჩვენ ონლაინ რეჟიმში ვმართავთ კონსულტაციებს ჩვენი ყველა პარნიორი სკოლის წარმომადგენელთან. ამჯერად სოფელ ნაგომრის საჯარო სკოლის პედაგოგთან ერთად განვიხილეთ სკოლის სტრატეგიული გეგმის დოკუმენტის მომზადბის პროცესში არსებული გამოწვევები.
ჩვენი ვცდილობთ მაქსიმალურად მოვერგოთ არსებულ რეალობას და ვიყენებთ ყველა არსებულ გზასა თუ მეთოდს იმისთვის, რომ გავაგრძელოთ სკოლის წარმომადგენლებთან მუშაობა.