სიახლეები

კონსულტაციები ორგანიზაციის პარტნიორ სკოლებთან

📌”ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ წარმომადგენლების კონსულტირებით ორგანიზაციის პარტნიორი შრომის სკოლის წარმომადგენლებმა გასულ წელს მომზადებულ სკოლის ექვსწლიან სტრატეგიულ დოკუმენტზე დაყრდნობით დაიწყეს მუშაობა სკოლის ხედვის დოკუმენდტზე, რომელიც მიზნად ისახავს მშობელთა ჩართულობის გაძლიერების
ხელშეწყობას სასკოლო ცხოვრებაში.
✅მსგავსი დოკუმენტები უკვე მომზადებული აქვს ორგანიზაციის 2 პარტნიორ სკოლას - სოფელ შემოქმედსა და სოფელ ნაგომარში. ისინი უკვე ახორცილებენ აქტივობებს აღნიშნულის ფარგლებში.