სიახლეები

ლიდერთა სკოლის პრეზენტაცია

📢 2021 წლის 8 ოქტომბერს, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ჩოხატაურის ოფისში გაიმართა ლიდერთა სკოლის შესახებ პრეზენტაცია საჯარო სკოლების წარმომადგენლებთან.
☑️ შეხვედრის მიზანი ორგანიზაციის ლიდერთა სკოლის კონცეფციისა და საქმიანობების გაზიარება გახლდათ.
⚪️ ლიდერთა სკოლა არის არაფორმალური განათლების ცენტრი, სადაც 11- დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ ინფორმაცია და ცოდნა იმ ღირებულებებისა თუ დამოკიდებულებების შესახებ, რომლსი საშუალებითაც უკეთ გაანალიზებენ საკუთარ როლს საზოგადოებაში.
⚪️ ლიდერთა სკოლის გამჭოლი კომპეტენცია ლიდერობა, საკუთარი და სხვისი უფლებების დაცვა გახლავთ.