სიახლეები

ლიდერთა სკოლის საქმიანობის შემაჯამებელი პრეზენტაცია

📢 2021 წლის 29 სექტემბერს, ჩატარდა "ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის" ლიდერთა სკოლის საქმიანობის შემაჯამებელი პრეზენტაცია.
📌 შეხვედრაზე განიხილეს მოზარდების მიერ განხორციელებული პროექტები, მიღწეული შედეგები და ახალი სასწავლო სილაბუსი.
📍 შეხვედრას ესწრებოდნენ ლიდერთა სკოლის (ოზურგეთი, ჩოხატაური, თბილისი) მოსწავლეები და მათი მშობლები.
პროგრამა ხორციელდება პროექტის “უკეთესი მომავლისთვის” პროგრამის ფარგლებში, დონორი ორგანიზაცია “პური მსოფლიოსთვის”.